Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Valgemner og spesialisering

Emnene i tabellen nedenfor er godkjent som realfaglige valgfag på 5-årig master/Sivilingeniør. Som spesialisering i informatikk kan du velge informatikkoder på 3000-nivå.

Godkjente realfaglige valgemner(se også anbefalte ikke-realfaglige valgfag)
Realfaglige valgemner
Semester Studiepoeng
INF-2401 Prosjektoppgave i programmering Høst 10
INF-3204 Advanced Computer Architecture Høst/Vår 10
INF-3206 Advanced Cloud Computing Technologies Høst/Vår 10
INF-3320 Middleware Vår 10
INF-3710 Multimedia information retrieval Høst/Vår 10
INF-3791 Telemedicine and e-health systems Høst 10
INF-3792 Medical informatics Høst 10
INF-3795 Advanced telemedicine and e-health systems Vår 10
INF-3910 Computer Science Seminar: UICC and NFC programming Vår 2013 10
INF-3982 Capstone Project in Computer Science Høst/Vår 10
INF-3983 Capstone Project in Computer Science Høst/Vår 20
INF-3992 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 5
INF-3993 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 10
INF-3994 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 15
INF-3995 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 20
AS207 Elektronikk Vår 10
FYS-0100 Generell fysikk Høst 10
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk Høst 10
FYS-1006 Innføring i signaler og sensorer Vår 10
FYS-2006 Signal processing Høst 10
FYS-2010 Digital image processing Høst 10
FYS-3012 Pattern recognition Vår 10
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Høst 10
KJE-1002 Organisk Kjemi Vår 10
KJE-2004 Bioinformatics - An introduction Høst 10
MAT-1002 Kalkulus 2 Vår 10
MAT-1003 Kalkulus 3 Høst 10

MAT-1004 Lineær algebra

Vår 10
MAT-1300 Diskret mattematikk II Vår 10
MAT-1301 Innføring i datasikkerhet Høst 10
MAT-2201 Numerical Methods Høst 10
MAT-2300 Algebra 1 Vår 10
MAT-3300 Algebra 2 Høst/Vår 10
STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Vår 10
STA-2001 Stokastiske prosesser Høst 10
STA-3300 Applied Statistics 2 Høst 10
Ansvarlig for siden:
Sist endret: 02.08.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no