Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

"Og dette tjener du penger på??? Få deg en ordentlig jobb!"

I august 2010 vedtok kommunestyret i Tromsø at salgstidene for alkohol i dagligvareforretninger skulle være 20.00 på hverdager og 18.00 på dager før søn- og helligdager. Vedtaket innebar at kommunestyret gikk tilbake på sin egen beslutning fra mai 2008 om at salget skulle stenge to timer tidligere. Nylig publiserte jeg en artikkel om denne reverseringa der jeg ser på hva som lå forut for denne beslutninga. Hvorfor ble den rusmiddelpolitiske handlingsplanen endra bare to år ut i planperioden og uten at tiltaket med redusert salgstid hadde vært gjenstand for en evaluering?

Ansatte Braaten (Bredde: 180px)

 

Av Eva S. Braaten, ph.d.-stipendiat, ISS

I artikkelen ser jeg saken i lys av spesielt to forhold. For det første en politisk logikk – som skiller seg fra en planleggingslogikk – og for det andre dominansen til en liberalistisk alkoholpolitisk modell i Norge i dag. I artikkelen viser jeg videre at politikernes håndtering av saken var prega av hastverk og mangel på faglig utredning i forkant, samt at flertallet av politikerne valgte å stole på Macks argumentasjon om vridning av salget fra butikk til vinmonopol.

Forleden hadde iTromsø et oppslag med utgangspunkt i denne artikkelen. Overskrifta på denne bloggteksten er et utdrag fra en av kommentarene som anonymt ble lagt inn under oppslaget. Og for ordens skyld: Kommentaren er mynta på meg – ikke politikerne i Tromsø.

Mye kunne vært sagt om denne formen for ”direkte for-all-del-sleng-bare-ut-det-første-og-beste-du-kommer-på-i-farta-og-mener-verden-trenger-å-vite-om-demokrati”, men jeg skal la det ligge her. Jeg skal heller ikke dvele ved det nedslående ved denne typen usakligheter når alkohol er diskusjonstema. Som alkoholforsker gjennom de siste fem åra vet jeg nemlig at temperaturen i alkoholdebatten er høy, og strengt tatt sjelden veldig saklig, så jeg tok meg ikke spesielt nær av den spenstige (?) tilbakemeldinga. Særlig mye sjøltillit mista jeg heller ikke. Når det er sagt, imidlertid, tyder mye på at jeg sitter i en utsatt posisjon som stipendiat.

”Som stipendiat starter du med sjøltilliten på topp, og så tærer du på den hele veien gjennom”, sa en stipendiatkollega av meg en gang, og jeg skjønner inderlig godt hva hun mener. Livet som stipendiat preges – for mange av oss i alle fall – av en stadig jakt etter tilbakemeldinger, sjøltillit og hint om at vi er på rett vei, om at det kommer til å gå bra. Og det er ikke alltid vi finner det vi leter etter. I 2004 gjennomførte Foreningen av britiske sosialantropologer (ASA) en undersøkelse blant personer som hadde avlagt doktorgrad i antropologi de siste ti åra. Denne viste blant annet at det bare var 10 prosent av respondentene som mente at det hadde styrka sjøltilliten å ta doktorgrad. Ikke særlig oppløftende lesning når man er halvveis i doktorgradsløpet, men samtidig litt betryggende å vite at man i alle fall ikke er alene om innimellom (og neida, ikke alltid) å kjenne på dalende sjøltillit…

braatenfaksimike.png (Bredde: 180px)

 

 

Faksimile fra iTromsø.no.

I tillegg til jakten på gode tilbakemeldinger er stipendiatperioden for mange prega av en god del identitetsarbeid – i alle fall for oss som definerer oss som klassereisende. Sjøl er jeg oppvokst på landet, og den første i familien med utdannelse utover videregående skole. Som ansatt i akademia på femte året (og nå som stipendiat) har jeg derfor lenge kjent på en trykkende ambivalens ved å i det hele tatt tjene til livets opphold innafor en institusjon for høyere utdanning og forskning. Er det noen skikkelig jobb da? Kan man satse på sånt? Er det dette jeg egentlig vil? Kanskje treffer likevel den sleivete kommentaren på nett et ømt punkt i meg? Burde jeg ikke heller skaffe meg en ordentlig jobb?

Nei, jeg burde ikke det, tror jeg. For stadig vekk tror jeg jo at jeg gjør en viktig innsats, og jeg lærer hele tida nye knep for å håndtere livet innafor akademia og i en annen samfunnsklasse (sjøl om jeg til tider syns det er utfordrende å leve mitt voksenliv såpass frakopla det livet resten av familien min lever og på stadig leiting etter nye referansepunkter). Og oftere og oftere oppdager jeg at man kan være akademiker på mange flere måter enn jeg tenkte i utgangspunktet, og at det er opp til meg å skaffe meg rom til å være det på min måte. Og uansett vet jeg at den siste innsigelsen fra min anonyme kommentator faller på sin egen urimelighet: ”La oss handle øl når vi vil, og slutt å leke kommunist”.

Ansvarlig for siden: Torjer Andreas Olsen
Sist endret: 06.01.2011


Del på Facebook

Om du vil skrive på forskerbloggen, ta kontakt med Torjer A. Olsen, telefon 77646211.

Bloggen til Forskning.no

treetforskning.JPG (Bredde: 180px)

Tidligere blogger:

"Og dette tjener du penger på??? Få deg en ordentlig jobb!!", av Eva S. Braaten.

Tid for nidartur - og mer kunnskap om nordnorske dialekter, av Åse Mette Johansen.

Kunnskap om språk, av Øystein Vangsnes.

Å representere religioner på kart, av Suzanne Thobro.

 

Tilbake til Forskerbloggens første side

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no