Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for fysikk og teknologi (IFT)


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Ramfjordmoen forskningsstasjon

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære.

Fra_Ionosondemasta_okt_2010Tekst.JPG

Stasjonen sett fra toppen av den 60m høye antennemasta               Foto Bjørnar Hansen. 
til Universitetets ionosonde

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære (Instrumentkart). Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Tilsammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon viderefører Universitetet den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i jordas atmosfære.

Med unntak av EISCATs anlegg og MORRO driftes instrumenten Ramfjordmoen Forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO). I tillegg til å ha egne instrumenter på Ramfjordmoen er TGO vertsskap for andre institusjoner som ønsker å gjøre atmosfæriske målinger hefra. TGOs ionosonde (kortbølgeradar) bidrar til forlengelsen av en måleserie som er snart 100 år gammel og målingene brukes blant annet i forbindelse med klimaforskning. 

Bygninger og eiendom forvaltes av Avdeling for bygg og eiendom (ABE). Avdeling er også ansvarlig for kontakt med utleier av grunn og med offentlige myndigheter ang. reguleringsplaner etc.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 26.06.2012


Del på Facebook

 

Kontakt

Instrumenter

Chris Hall  TGO

Prestvannveien 38
(Nordlysobservatoriet)
Tlf: 77620884

Epost: chris.hall@uit.no

Web: uit.no/nt/rfs

Bygninger eiendom

Øistein Hanssen

Avd for bygg og eiendom

Hansine Hansensvei 35

Tlf: 776 46894

Epost

 

Tilleggsinformasjon

Sikkerhet og ferdsel

Instrumenter

RFS Instrumentkart

Kart Tromsø RFS 

Kart Ramfjordmoen

Historie

Populærvitenskapelige artikler

Asgeir Brekke

Truls Lynne hansen

 

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no