Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Ferskvannsøkologi - Miljøproblemer i ferskvann

Miljøproblemene i grensevassdragene mot Russland har fått mye mediaoppmerksomhet, særlig knyttet til de store utslippene av tungmetaller og svovelforbindelser fra russiske smelteverk i Nikel og Zapoljarny.

Ferskvannsgruppa har siden 1991 deltatt i miljøundersøkelser i Pasvikvassdraget i nært samarbeid med russiske forskere. Undersøkelsene er særlig rettet mot effektene av tungmetallforurensing på fisk. Vi har også et økende engasjement knyttet til effekter av klimaendringer på økosystemene i ferskvann.

Prosjektansvarlig:

Professor Per-Arne Amundsen

 

Medarbeidere:

Rune Knudsen, Professor
Mastergradsstudenter

 

Sentrale publikasjoner:

Amundsen,P.A., Kashulin,N.A., Terentjev,P., Gjelland,K.Ø., Koroleva,I.M., Dauvalter,V.A., Sandimirov,S., Kashulin, A. and Knudsen, R. 2011. Heavy metal contents in whitefish (Coregonus lavaretus) along a pollution gradient in a subarctic watercourse. Environmental Monitoring and Assessment 182: 301-316.

Dauvalter, V.A., Kashulin, N.A., Sandimirov, S.S., Terentjev, P., Denisov, D., & Amundsen, P.-A. 2011. Chemical composition of lake sediments along a pollution gradient in a Subarctic watercourse. Journal of Environmental Science and Health, Part A., 46(9): 1020-1033.

Primicerio, R., Rossetti, G., Amundsen, P.-A. & Klemetsen, A. 2007. Impact of climate change on Alpine and Arctic lakes: effects on phenology and community dynamics. In: Arctic Alpine Ecosystems and People in a Changing Environment (J.B. Ørbæk et al., eds.). Springer Verlag, Berlin, 51-70.

Amundsen, P.-A., Kashulin, N.A., Gjelland, K.Ø., Koroleva, I.M., Lien, C., Terentjev, P.M., Dalsbø, L., Sandimirov, S.S. & Knudsen, R. 2006. Environmental Monitoring of Fish Communities in the Paz Watercourse. p. 213-217 in: Modern Ecological Problems of the North. Proceedings of the International conference to the Centenary of the O.I. Semenov-tyan-Shanskiy birthday, 10-12 October 2006, Apatity, Russia (eds.: Evdokimova, G.A. & Vandysh, O.I). Kola Science Centre RAS, Apatity.

Mousavi, S.K., Primicerio, R. & Amundsen, P.-A. 2003.  Diversity and structure of Chironomidae (Diptera) communities along a gradient of heavy metal contamination in a subarctic watercourse. Sci. Tot. Env. 307, 93-110.

Reshetnikov, Yu.S., Popova, O.A., Kashulin, N.A., Lukin, A.A. & Amundsen, P.-A. 2002. Development of an index to assess the effect of heavy metal pollution on fish populations. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 57, 221-231.

Akimova, N.V., Popova, O.A., Reshetnikov, Y.S., Kashulin, N.A., Lukin, A.A. & Amundsen, P.-A. 2000. Morphological state of reproductive system of fishes in the Kola Peninsula water bodies. Journal of Ichthyology 40, 206-209.

Amundsen, P.-A.,  Staldvik, F.J., Lukin, A.A., Kashulin, N.A., Popova, O.A. & Reshetnikov, Y.S. 1997. Heavy metal contamination in freshwater fish from the border region between Norway and Russia. Sci. Total Env. 201, 211-224.

 

Ansvarlig for siden: Ingrid Jensvoll
Sist endret: 23.04.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no