Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Valgfri del

Valgfri del (5. avdeling) er den del av studiet der du kan velge hvilke fagområder du ønsker å studere.

For de aller fleste er dette femte og siste år av studiet, men det er også mulig å ta 5. avdeling etter bestått 3. avdeling. Da avsluttes studiet med at man tar 4. avdeling etterpå.

Studentene på valgfri del kan velge mellom spesialfag, masteroppgave og/eller utenlandsopphold. Denne siden inneholder generell informasjon om masteroppgaver og spesialfag. Dersom du ønsker nærmere informasjon om eksamensordninger, særlig tilrettelegging osv., se her. Informasjon om eksamensdatoer, undervisning finner du i Fronter.

Se også reglement for valgfri del.

Masteroppgave

Det skal skrives en masteroppgave i løpet av 5. avdeling. Her kan du kan velge mellom å skrive en stor masteroppgave på 60 studiepoeng over to semester, eller en liten masteroppgave på 30 studiepoeng på ett semester.

Tema/veileder
I utgangspunktet må du som masterstudent finne tema og veileder selv. Begge deler må så godkjennes av fakultetet. Søknad om godkjenning av tema/veileder leveres innen 1. september for høstsemesteret, og 15. januar for vårsemesteret. Du søker via masteroppgaverommet i Fronter.

Forslag til aktuelle tema kan du finne i vår temabank for masteroppgaver. Dersom du trenger hjelp til å finne veileder kan du kontakte fakultetet (se høyremeny for kontaktinfo).

Spesialfag


Dersom du velger å skrive liten masteroppgave (30 studiepoeng) må du i tillegg ta spesialfag tilsvarende 30 studiepoeng. Spesialfagene er typisk normert til 15 studiepoeng slik at man tar to fag i løpet av ett semester. Du finner en oversikt over våre spesialfag her. Velg fra høyremenyen om du ønsker å se høstoversikten eller våroversikten. Vær obs på å sjekke at riktig semester er valgt!

Du kan også ta spesialfag ved Universitetet i Oslo eller Bergen. I såfall må du søke fakultetet om forhåndsgodkjenning av de fagene du ønsker å ta. Dette gjøres parallelt med at du søker opptak til de aktuelle fagene ved enten UiO eller UiB. Se deres sider for informasjon om søknadsfrister og opptaksprosedyrer.

Det er også mulig å søke fritak for inntil ett spesialfag på bakgrunn av tidligere utdanning. Vennligst ta kontakt med Ingvild Stock-Jørgensen ved fakultetet for nærmere informasjon om dette.

Utenlandsopphold


Det er også mulig å ta ett eller to semester i utlandet. For nærmere informasjon om dette, se våre sider om utveksling.

 


 

Ansvarlig for siden: Ingvild Stock-Jørgensen
Sist endret: 26.04.2013


Del på Facebook

5. avdelingsansvarlig

Magne Frostad
Førsteamanuensis

Administrativt ansvarlig:

Masteroppgavene:
Ingvild Stock-Jørgensen

Rådgiver

Spesialfagene
Ole Martin Loe
Rådgiver

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no