Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Seksjon for brukerstøtte

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Felles studentsystem ved UiT - FS #

Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system for behandling, bearbeiding og lagring av student- og studieopplysninger, samt øvrig informasjon som er knyttet til studentaktiviteter ved UiT.

Forutsetninger for å kunne benytte FS ved UiT:  

  1. Kontormaskin må være innlogget i domene AD. 
  2. Citrix (Program Neighborhood Agent) må være installert på kontormaskin
  3. FS brukertilgang må være innvilget

Hvordan starter jeg FS på kontormaskin?

Høyreklikk "Citrix ikon" nede i høyre hjørne på statuslinjen* → velg "Applications"→  velg "ADB programmer"→ velg "FS"

*Dersom du ikke har Citrix ikon på statuslinje, klikk på Citrix ikon på skrivebord. Hvis du ikke har noen synlige Citrix ikon, sjekk om du kan velge Citrix via Start meny →  velg Programmer → velg Citrix osv.

Hvordan får jeg FS brukertilgang?

  1. Fyll ut søknadsskjema FS som du finner på FS nettside til Avdeling for utdanning UTA)
  2. Søknad består av taushetserklæring som skal underskrives av deg som søker samt valideringsskjema som skal bekreftes/signeres av din nærmeste overordnede.
  3. Utfylt skjema sendes til UTA
  4. Systemansvarlig FS ved UiT sender deg e-post når søknad er innvilget samt opplysning om hvilken brukeridentitet (brukernavn/passord) du er tildelt
  5. FS passord må endres ved førstegangs innlogging

 

Jeg har glemt mitt FS brukernavn/passord hva gjør jeg?

Ta direkte kontakt med en av FS superbrukerne på UTA eller send e-post til orakel@uit.no som kan videreformidle henvendelsen til UTA for deg.

Jeg mangler FS ikon i Citrix - hva gjør jeg?

Dersom du mangler FS ikon i Citrix sender du e-post til orakel@uit.no og informer om dette. Orakel videreformidler sak til Sentral IT-avdeling for videre support

 

Brukerstøtte fra Avdeling for utdanning

På denne nettsiden vil du finne brukerstøtte om ulike studieadministrative systemer som driftes av Avdeling for utdanning. Brukerstøtten er i hovedsak retta mot det administrative personalet ved UiT. Du vil også finne informasjon om de ulike systemene og rutinene i Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten del 5.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 26.10.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no