Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Kontrakter etc. for oppdrags- og bidragsprosjekter

Pers_Shir_022_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Oppdrags-prosjekt Oppdragsfinansiert aktivitet er prosjekter som UiT utfører mot vederlag fra ekstern oppdragsgiver, med krav til leveranser ved kontraktinngåelse.

Mer om oppdragsprosjekter
Bidrags-prosjekt Bidragsprosjekter er aktivitet der finansieringen ikke er knyttet til betingelser om forskningsresultat eller konkrete leveranser, ut over rapportering på økonomi, faglige resultater, fremdrift, etc.

Mer om bidragsprosjekter
Dokumenter
UiTs BOA-reglement
KDs Reglement om UHR-sektorens forpliktende samarbeid m.m. (KD F 20-07) 
Reglement om sikring og forvalting av arbeidsresultater ved UiT

UiT er samarbeidspartner
I desember 2008 ble vedtok UiT nytt BOA-reglement. Videre vedtok UiT rettighetspolitikk med grunnlag i Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter i mai 2008. Disse vedtakene legger tilrette for at ekstern finansiering av forskning ved UiT og kommersiell utnyttelse av UiTs forskningsresultater gjøres til beste for samfunnet. Både forskere, fagmiljøer og UiT drar fordel av dette.

For alle prosjekter og avtaler er det UiT som er samarbeidspartner eller oppdragstaker, ikke fakulteter og enheter. Det bør imidlertid framgå av kontrakten eller konsortieavtalen at forskningsprosjekt gjennomføres på UiT ved et bestemt fakultet eller enhet. Kontrakter skal underskrives kun av dekaner/fakultetsdirektører eller personer i tilsvarende stilling.

Alle vedlegg skal foreligge i endelig form før avtale underskrives, og ethvert prosjekt skal settes i gang kun etter at den skiftlige avtale er inngått.

UiT-ansatte som skal delta i arbeid der universitetet har inngått eksterne avtaler om forskningssamarbeid plikter å signere en erklæring som inneholder samtykke til endringer av arbeidsoppgaver, overdragelse av rettigheter til forskningsresultater og kortvarig publiseringsutsettelse, samt bestemmelser om konfidensialitet og avståelse fra illojal konkurranse med universitetet som oppdragstaker eller konsortiedeltaker.

Det er utarbeidet flere maler for UiTs BOA-samarbeid: Bidrags- og Oppdragsfinansiert aktivitet, se lenker ovenfor.

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid bistår fakultetene med råd og veiledning i forbindelse med gjennomføring av kontraktsforhandlinger, kontraktinngåelse og håndtering av interessekonflikter.

Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist endret: 15.02.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no