Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Universitetsbiblioteket

Termlister

I EndNote finst det noko som ein kallar for term lists, eller termlister på norsk. Du får tilgang til dei frå Tools-menyen. Ei termliste er ei liste der du kan lagra termar som forfattarnamn, emneord eller tidsskrifttitlar. Ved å bruka termlistene aktivt blir du meir konsekvent og nøyaktig i bruk av desse termane. I tillegg kan tidsskriftlista brukast til forkortingar av tittelen.

Bruker du standardinnstillingane i EndNote, skjer oppdatering av termlistene automatisk. For kvar gong du legg inn eit ord i eitt av dei felta i referansen som er knytt til termlistene, vil termen føyast til i den rette termlista viss han ikkje finst der frå før.

I ein ny EndNote-database er det tre tomme termlister klare til bruk: forfattar, tidsskrift og emneord. Når du skriv ein term i eitt av dei felta som er knytt til desse termlistene, vil du sjå at EndNote foreslår den nærmasta termen til det du held på å skriva. Kjem du til eit punkt der det ikkje finst fleire termar som liknar, blir termen raud. Det betyr at han er ny i denne termlista.

Viktig å veta om termlister

Leggja til termar i ei termliste
     Automatisk oppdatering
     Leggja til ny term i termliste manuelt
     Manuell oppdatering av termliste
     Importera termar til ei termliste

Automatisk forslag til term

Ny termliste

Termliste for tidsskrift
     Om tidsskriftlista
     Importera tidsskriftliste
     Laga ei litteraturliste med forkortingar

 


Ansvarlig for siden:
Sist endret: 16.09.2010


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no