Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for matematikk og statistikk (IMS)


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Gruppe for anvendt matematikk

Den anvendte matematikken har sin opprinnelse i problemstillinger tilknyttet mekanikk,elastikk og væskedynamikk. Metodene som ble utviklet for å studere slike systemer viste seg å være velegnet for å modellere systemer innenfor mange fagdisipliner. Anvendt matematikk betegner i dag en tverrfagelig virksomhet hvor moderne matematiske metoder og beregninger ved hjelp av datamaskin brukes til å analysere systemer innenfor mange disipliner.


TSIFIG.jpg

Aktiviteter:

Virksomheten tidligere vært fokusert på modeller tilknyttet plasmafysikk, optikk, akustikk og populasjonsdynamikk. I de senere år har imidlertid noe av gruppens virksomhet dreid seg mot anvendelser innen

Statistiske modeller, maskinlæring, optimering og datadrevne metoder spiller her en sentral rolle.

Det forskes aktivt på stokastiske prosesser, dynamiske systemer, statistisk fysikk,  finansielle modeller og statistisk modellering i geofysikk.


Personer tilknyttet gruppen:

Kristoffer Rypdal Professor 776 45149
Tor Flå Professor 776 44024
Per Jakobsen Førsteamanuensis / Underv.ansvarlig matematikk 776 44020
Martin Rypdal Førsteamanuensis 776 20754
Marte Rørvik Høyem Stipendiat 916 06378
Antoine Durdek Post-doc 776 45209
Aihua Lin Stipendiat 776 46141
Ola Løvsletten Stipendiat
Sandra Chapman Professor II

Steinar Thorvaldsen

Einar Mjølhus

Førsteamanuensis, ansatt ved ILP

Professor emeritus

776 60476

776 44013

Ansvarlig for siden: Helge Johansen
Sist endret: 23.09.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no