Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Rekruttering og tilsetting

Tilsettingsprosessen ved UiT, er som i andre statlige forvaltningsorgan sterkt regelstyrt med krav til kvalitet i alle ledd. UiT tilsetter i ulike undervisnings-og forskerstillinger og teknisk/administrative stillinger, herunder også bibliotekarstillinger.

Rektor ønsker alle nytilsatte velkommen til UiT 

Lov og regelverk, personalreglement, utfyllende bestemmelser, instrukser og retningslinjer som berører tilsettingsprosessene både for vitenskapelige og teknisk/administrative finner du her , eller under regelverk i venstemenyen. Her finner du også intervjumal og rettledning for bedømmelseskomiteer .

Anvend høyremeny for utfyllende informasjon om tilsettingsprosessene for vitenskapelige/faglige og tekniske/administrative stillinger.

Kunngjøringsportaler

Ledige stillinger ved UiT kunngjøres offentlig nasjonalt og internasjonalt og besettes etter alminnelig konkurranse, med mindre noe annet er fastsatt i annen avtale eller reglement.

Ansvarlig for siden: Lillian Abelsen
Sist endret: 17.04.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no