Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Innkalling og saksfremlegg til interimsstyret 10.06.09

Saksliste:

INT-S 21-09

2009/177-12

Referatsaker

INT-S 22-09

2009/220-2

Sammensetning av instituttstyret - behandlet på sirkulasjon

INT-S 23-09

2009/3436-5

Styring og ledelse av utdanningsprogram / studieprogram 

INT-S 24-09

2009/1613-3

Godkjenning av rapport fra studieporteføljeutvalget

INT-S 25-09

2009/4146-2

Godkjenning av Rapport frå arbeidsutvalet for fagleg integrasjon ved NT-fakultetet

INT-S 26-09

2009/4247-1

Organisering av sentre i NT-fakultetet

INT-S 27-09

2009/271-1

Prolongering av funksjonstid - Forskerutdanningsutvalget og Studieutvalget

INT-S 28-09

2009/969-2

Budsjett for NT - fakultetet for perioden 01.08.09-31.12.09

INT-S 29-09

2009/3183

Navn på stilling og utalg ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet fra 01.08.09

INT-S 30-09

2009/3183

Tilbud om funksjon som studieleder ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

2009/177-11

Ansvarlig for siden: John Arne Opheim
Sist endret: 09.09.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no