Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Riktig bruk av avtrekksskap

 

Avtrekk6
Slik skal IKKE et avtrekksskap se ut!!
For at avtrekksskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må du : 1. Plassere arbeidet (flyktige væsker, materiale som støver etc.) mest mulig i sentrum av skapet. Her suger skapet vanligvis best. 2. Undersøke sikkerhetshøyden på luken. Normalt vil denne være 25 - 30 cm. Når du arbeider skal lukeåpningen ikke være høyere. Dersom dette allikevel er aktuelt må luftmengden fra skapet økes utover det som er normalt. Enkelte skap har automatisk regulering av luftmengden med lukens åpningshøyde (konstant flow). Sjekk dette med driftspersonalet. Når skapet ikke er i bruk skal luken alltid være nede. 3. Arbeide med rolige bevegelser i skapet. Da skaper du ikke turbulens og slipper å få forurenset luft ut i pustesonen. 4. Oppbevare minst mulig av flasker og utstyr i skapet. Avtrekksskapet er ikke lagerskap. Flasker og utstyr ødelegger et laminært strømningsbilde inne i skapet og reduserer effekten.
Avtrekk8
Forholdet mellom lukeåpning og lufthastighet
5. Bøy aldri hodet inn i skapet, revurder arbeidsmetoden eller forsøksoppsettet. 6. Velg arbeidsstilling (sittende eller stående) utfra risiko for sprut av etsende væsker og varighet på arbeidet. Er det fare for sprut/søl fra konsentrerte syrer og baser bør stående arbeid foretrekkes

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 08.06.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no