Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Vedlegg 4: Eksplosiver

Vedrørende eksplosive kjemikalier

Oversikt over de mest vanlige eksplosive blandinger. En bør være oppmerksom på at listen ikke er fullstendig. Det er stoff som er eksplosive, men som ikke er oppført i tabellen. Merkingen i høyre kolonne er å se på som veiledende

Namn

Cas. nr.

Formel

Merking

Ammonium dichromate

7789-09-5

(NH4)2Cr2O7

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R1

          ; R8

          ; R21

          ; R25

          ; R26

          ; R37/38

          ; R41

          ; R43

Mut2  ; R46

Kreft2 ; R49

          ; R50/53

benzoyl peroxide

(Dibenzoyl peroxide)

94-36-0

(C6H5COO)2

Stofflista:

E,  Xi

          ; R2

          ; R36

          ; R43

Cellulose nitrate

(inneheld meir enn 12,6 % Nitrogen)

 

 

Stofflista:

E

          ; R1

          ; R3

Collodion

(Pyroxylin, Cellulose nitrate)

9004-70-0

 

Sigma-Aldrich:

F,  Xi

          ; R11

          ; R36/36

2,4-Dinitrophenyl Hydrazine

119-26-6

(NO2)2C6H3(NHNH2)

Sigma-Aldrich:

F,  Xn

          ; R1

          ; R11

          ; R22

Dipicrylamine

(Benzenamine, Hexanitrodiphenylamine)

131-73-7

  C12H5N7O12

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R33

          ; R51/53

Ethyl nitrate

625-58-1

CH3CH2ONO2

Stofflista:

E

          ; R2

Ethyl nitrite

109-95-5

CH3CH2ONO

Stofflista:

E,  Xn

          ; R2

          ; R20/21/22

Iodoxybenzene

(Jodylbenzen)

696-33-3

C6H5IO2

Stofflista:

E

          ; R1

Pekrinsyre SALTER

 

 

Stofflista:

E,  T

          ; R3

          ; R23/24/25

Picramic Acid

(2-Amino-4,6-dinitrophenol,

2,4-Dinitro-6-aminophenol)

96-91-3

(NO2)2C6H2(NH2)OH

Stofflista:

E,  Xn

          ; R1

          ; R20/21/22

          ; R52/53

Picramide

(1-amino-2,4,6-trinitrobenzene, TNA)

489-98-5

(NO2)3C6H2(NH2)

 

Picric acid

(2,4,6-trinitrophenol,

PIKRINSYRE)

88-89-1

(NO2)3C6H2OH

Stofflista:

E,  T

          ; R2

          ; R4

          ; R23/24/25

Picryl chloride

(2-Chloro-1,3,5-trinitrobenzene,

2,4,6-Trinitrochlorobenzene)

88-88-0

(NO2)3C6H2Cl

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R50/53

1,3,5-Trinitrobenzene

(Trinitrobenzol)

99-35-4

(NO2)3C6H3

Stofflista:

E,  T+,  N

          ; R2

          ; R26/27/28

          ; R33

          ; R50/53

2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid

(Picrylsulfonic acid)

2508-19-2

(NO2)3C6H2SO3H

Sigma-Aldrich:

F,  C

          ; R1

          ; R11

          ; R22

          ; R34

          ; R43

2,4,6-Trinitrotoluene

(TNT,

1-Methyl-2,4,6-trinitrobenzene)

118-96-7

(NO2)3C6H2CH3

Stofflista:

E,  T,  N

          ; R2

          ; R23/24/25

          ; R33

          ; R51/53

 

 

 

 

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 08.06.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no