Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Innkalling til møte i Interimsstyret for NT-fakultetet 23.02.09

Møtetid:            Mandag 23.2.2009 kl 14:15

Møtested:             Møterom 1, Realfagbygget

Saksliste: 

Orienteringssaker:

  • Splitting av økonomiseksjonen ved AFI, v/ Terje F. Olsen
  • Arbeidet i studieporteføljeutvalget v/ Gunnar Hartvigsen
  • Arbeidet i utvalget for web og rekruttering v/Gunn-Helene Turi

INT-S 01-09

2009/248-1

Konstituering av styret. Føring av protokoll. Gjennomgang av mandatet. Saksforberedelser

INT-S 02-09

2009/250-1

Forslag til kandidater til eksternt styremedlem og ekstern styreleder ved NT-fakultetet

INT-S 03-09

2009/251-1

Forslag til ny organisasjonsplan og bemanningsplan for NT-fakultetet.

INT-S 04-09

2009/254-1

Styring og ledelse av instituttene ved NT-fakultetet

INT-S 05-09

2009/252-1

Tiltaksplan for informasjon om fusjonen til ansatte ved MNF og AFI

INT-S 06-09

UTGÅR

Oppnevnelse av innstillingsutvalg. Tilsettinger

INT-S 07-09

2009/255-1

Opprettelse av utvalg for å vurdere mulighetene fusjonen gir, og ivareta den faglige integrasjonen ved NT-fakultetet

INT-S 08-09

2009/220-1

Valgstyrer for valg til instituttstyrer og fakultetsstyre for NT-fakultetet

Tromsø, 18.2.2009

John Arne Opheim

Fakultetsdirektør

2009/177-1/AJT/MØTEBOK/INT

Ansvarlig for siden: John Arne Opheim
Sist endret: 25.02.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no