Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Ansatte

Ledelse og administrasjon
Etternavn, fornavn Stilling Telefon Ansvarsområde
Clark, Derek John Instituttleder/
professor
776 45543 Faglig og administrativ leder
Greibrokk, Jørund Haldor Ass. instituttleder/
universitetslektor
784 50461 Stedlig leder ved campus Alta
Johansen, Inger Janne Kontorsjef 776 46006 Personal- og økonomiadministrasjon
Berre, Tone Førstekonsulent 776 23302

Ekspedisjon, studie- og forskningsadministrasjon

Gjertsen, Valeria Førstekonsulent 784 50204

Studiekonsulent ved campus Alta

Heimland, Ingrid Dyrkorn Studiekonsulent/
Førstekonsulent
776 44980 Studiekonsulent for masterstudier, personaladministrasjon 
Hemmingsen, Heidi Merete Næringslivskoordinator 776 45236 Næringslivskoordinator og
studiekonsulent for BCE
Jørgensen, Tore Rådgiver 776 46828 Studieleder
Lindrupsen, Frank Rådgiver 776 46015

Studiekonsulent for Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi - MBA

Pedersen, Anita Håkegård Rådgiver 784 50212

Studiekonsulent, personal og økonomiadministrasjon. Campus Alta

Zachariassen, Maria Johansen Studiekonsulent 776 23157 Studiekonsulent for bachelorstudier

 

 

Økonomi
Etternavn, fornavn Stilling Telefon Fag-/forskningsområde
Bertheussen, Bernt Arne Dosent 776 23154 Bedriftsøkonomi, strategi, finans,
digitale læremidler
Brækkan, Eivind Hestvik Stipendiat 776 23152 Markedsanalyse, økonometri,
prisdannelse
Clark, Derek John Professor 776 45543 The economics of contests,
the economics of research
and development
Dinh, Minh Thi Hong Stipendiat
Finne, Geir Amanuensis 776 45572 Økonomi og politikk, økonomi og etikk
Greibrokk, Jørund Haldor Universitetslektor 784 50461
Hanssen, Ketil Førstelektor 784 50454
Heen, Eirik Eriksen Stipendiat 776 46944 Eksperimentell økonomi og atferdsøkonomi
Holst, Helen
Marita Sørensen
Førsteamanuensis 776 45596

Produktivitetsanalyser, kostnadsanalyser, beslutningsteori, bedriftsfinans

Kundu, Tapas

Førsteamanuensis 776 23337

Political Economy, Public Economics, Industrial Organization,Microeconomics

Leknes, Kjetil Amanuensis 784 50478

 

Moilanen, Mikko Førsteamanuensis 776 23202
Myhr, Sindre Stipendiat  776 44621
Myrland, Øystein Professor 776 46124 Økonometri, markedsanalyse,
prisanalyse, statistikk, metode,
evaluering av reklameeffekt
Olsen, Leif Roger Stipendiat 776 23299 Næringsøkonomi,
konkurransepolitikk og innovasjon
Sand, Jan Yngve Professor 776 45540 Reguleringsteori, næringsøkonomi,
konkurransepolitikk og innovasjon
Sirnes, Espen Førsteamanuensis 776 45563 Finans
Upadhyay, Thakur Prasad Førsteamanuensis
Vassdal, Terje Professor 776 45558 Bedriftsøkonomi, produktivitetsstudier,
verdisetting, markedsanalyse
Xie, Jinghua Førsteamanuensis 776 46929 Økonometri, markedsanalyse,
evaluering av reklameeffekt,
modellering av  
etterspørselssystemer.
Østbye, Stein Professor 776 46135 Samfunnsøkonomi:
Økonomisk geografi,
økonomisk vekst, næringsøkonomi
Adams, Renée Professor II
Borgersen, Trond Arne Dosent II Samfunnsøkonomi
Longarela, Iñaki Rodríguez Førsteamanuensis II Finans
Wikan, Arild Førsteamanuensis II

 

 

Regnskap
Erlingsson, Torsteinn Stipendiat Regnskap
Freibu, Eskild Universitetslektor 776 60337 Jus
Growen, Ulf Mack Universitetslektor 776 46009 Bedriftsøkonomisk analyse,
finansregnskap, bedriftsøkonomisk teori
Heimly, Finn Steinar Universitetslektor  776 23152 Regnskap, nøkkeltallanalyse, benchmark, bedriftsutvikling
Michalsen, Anita Førsteamanuensis 776 20935 Finansregnskapsteori, styring og kontroll av foretak, styrekompetanse og lønnsomhet
Mikalsen, Fred Arild Universitetslektor
Munkvold, Trond Høgskolelærer 784 50380 Finansregnskap, bedriftsøkonomi, økonomistyring
Ottesen, Gunnar Førstelektor 776 46729 Logistikk, kvalitetsledelse
Rasmussen, Egil Høgskolelærer 784 50341
Sollid, Henning Førstelektor 776 23151 Regnskap, skatt og avgift,
finansielle analyse
Stenvold, Tine Degerstrøm Stipendiat 776 23303 Regnskap
Thyholdt, Sverre Braathen Stipendiat 776 46119 Markedsanalyse, økonometri
Bredrup, Reinholdt Førsteamanuensis II
Hansen, Odd Birger
Hemmingsen, Hallgeir Universitetslektor II Regnskap, revisjon, selskapsrett, corporate governance
Stuart, Iris Professor II
Sælen, Bjørn Universitetslektor II 905 065 75 Regnskap, revisjon, selskapsrett,
skatterett, corporate governance

 

 

Entreprenørskap, ledelse, organisasjon og innovasjon
Etternavn, fornavn Stilling Telefon Fag-/forskningsområde
Andersen, Synnøve Thomassen Høgskolelektor 784 50388
Bertella, Giovanna Førsteamanuensis 776 46927 Organisasjonsteori med fokus på læring og nettverksbygging. Tjenestemarkedsføring, turisme og reiseliv
Birkelund, Gunnar Førsteamanuensis 784 50458

Strategi, internasjonal kultur

Brattli, Håvar Vitenskapelig assistent 776 46125

Foss, Lene Professor 776 46038 Entreprenørskap, bedriftsutvikling,
innovasjon og metode
Friis, Mailinn Universitetslektor 776 25194
Jaber, Tahrir Stipendiat 776 46792

CSR, innovasjon, sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon

Jørgensen, Eva Jenny Benedikte Høgskolelektor 784 50452 Entreprenørskap, internasjonalisering,
strategi, kunnskap og læring,
relasjoner og nettverk
Kamovich, Uladzimir Stipendiat 776 23298
Kjersheim, Joar Amanuensis 784 50450
Korsnes, Knut Andreas Høgskolelektor 784 50152 Prosjektledelse, kreativitet, entreprenørskap
Lozano, Federico Universitetslektor 776 44499 Entrepreneurship, social entrepreneurship, corporate entrepreneurship, innovation, creativity, design thinking, economic sociology, political sociology, political economy of institutions and development
Lund, Vår Førstelektor

Praktisk entreprenørskap, strategi, prosjektledelse, finansiering, bedriftsutvikling.

Nilsen, Elin Anita Førsteamanuensis 776 23135
Oftedal, Elin M. Førsteamanuensis 776 23300 Ledelse, endringsledelse, CSR,
sosialt entreprenørskap,
innovasjon, entreprenørskap
Pedersen, Sven Arne R Universitetslektor 776 23149 Prosjektledelse, bedriftsetablering
Solnørdal, Mette Talseth Stipendiat 776 46016 Innovasjon og entreprenørskap
Utne, Alexander Vitenskapelig assistent 776 45125
Woll, Kristin Førsteamanuensis 776 46562

Entreprenørskap, ledelse,
organisasjon og innovasjon,
kreativitet og innovasjon,
strategi, ledelse,
institusjonell teori

Henry, Colette Professor II
Nilsen, Etty Ragnhild Førsteamanuensis II
Rasmussen, Einar Førsteamanuensis II

 

 

Markedsføring og strategi
Etternavn, fornavn Stilling Telefon Fag-/forskningsområde
Ahamed, Jalal AFM Stipendiat 776 4450

Bedriftsmarkedsføring,
forbrukeratferd, detaljhandel,
risk perception

Alteren, Gro Førsteamanuensis 776 23296 Markedsføring,
eksport/import-
relasjoner, internasjonalisering,
kulturell sensitivitet
Alvarstein, Vidar Høgskolelærer 776 23148 Markedsføring, organisasjonsteori
Ellingsen, Kristen Albert Førstelektor 784 50469
Olsen, Svein Ottar Professor 776 46133 Forbrukeratferd, generell holdningsteori,
forskningsdesign
Pozolotina, Tatiana Stipendiat 776 23292 Markedskommunikasjon, merkevarebygging
Prebensen, Nina Katrine Professor 776 46766 Forbrukeradferd, turisme, reiseliv,
events, value co-creation
Skallerud, Kåre Professor 776 46820

Reiseliv, turisme,
tjenestemarkesføring,
produktutvikling, omdømme,
bedriftsmarkedsføring,
relasjonsmarkedsføring,
markedsføringsledelse

Wien, Anders Hauge Førsteamanuensis 776 23212 Forbrukeratferd,
word of mouth communication
Larsen, Nils Magne Førsteamanuensis II Markedsføring, E-handel,
internasjonal markedsføring

Rosengren, Sara

Professor II Consumer Behavior, Marketing Communications

Ansvarlig for siden: Heidi M Hemmingsen
Sist endret: 15.04.2014

Ansatte:

Navn Funksjon Telefon
Adams, Renee Birgit Professor II
Ahamed, AFM Jalal Stipendiat
Alteren, Gro Førsteamanuensis 776 23296
Alvarstein, Vidar Høgskolelærer/øvingslærer 776 23148
Andersen, Synnøve Thomassen Universitetslektor 784 50388
Anderson, Fridtjof Stipendiat 776 46024
Berre, Tone Ekspedisjon, studie- og forskningsadministrasjon 776 23302
Bertella, Giovanna Førsteamanuensis
Bertheussen, Bernt Arne Underviser i strategi, finans og økonomistyring 776 23154
Birkelund, Gunnar Førsteamanuensis 784 50458
Borgersen, Trond-Arne Dosent 78450500
Brattli, Håvar Vitenskapelig assistent
Bredrup, Reinholdt Førsteamanuensis II
Brækkan, Eivind Hestvik Universitetslektor 776 46820
Clark, Derek John Instituttleder 776 45543
Dinh, Minh Thi Hong Stipendiat
Ellingsen, Kristen Albert Førstelektor 784 50469
Endies, Tsighe
Erlingsson, Torsteinn Stipendiat 776 44582
Finne, Geir Amanuensis 776 45572
Foss, Lene Professor 776 46038
Freibu, Eskild Universitetslektor
Friis, Mailinn Universitetslektor 776 25194
Gibson, David
Gjertsen, Valeria førstekonsulent 784 50204
Greibrokk, Jørund Haldor Instituttleder 784 50461
Growen, Ulf Mack Universitetslektor 776 46009
Hansen, Odd Birger Førsteamanuensis
Hanssen, Ketil Førstelektor 784 50454
Heen, Eirik Eriksen Stipendiat 776 46944
Heimland, Ingrid Dyrkorn Studiekonsulent og personaladministrasjon 776 44980
Heimly, Finn Steinar Universitetslektor 776 23152
Hemmingsen, Hallgeir Universitetslektor II
Hemmingsen, Heidi M Næringslivskoordinator 776 45236
Henry, Colette Professor II
Holst, Helen Marita Sørensen Førsteamanuensis 776 45596
Jaber, Tahrir Stipendiat 776 46792
Johansen, Inger Janne Kontorsjef 776 46006
Jørgensen, Eva Jenny Benedikte Universitetslektor 784 50452
Jørgensen, Tore Rådgiver 776 46828
Kamovich, Uladzimir Stipendiat 776 23298
Kjersheim, Joar Amanuensis 784 50450
Korsnes, Knut Andreas Universitetslektor 784 50152
Kundu, Tapas Førsteamanuensis 776 23337
Larsen, Nils Magne Førsteamanuensis II
Leknes, Kjetil Amanuensis 784 50478
Lindrupsen, Frank Rådgiver og prosessveileder på Forbedringsprosessene UiT 776 46015
Longarela, Iñaki Rodríguez Førsteamanuensis 776 46026
Lozano, Federico Universitetslektor
Lund, Pål Einar Universitetslektor 784 50155
Lund, Vår Førstelektor
Michalsen, Anita Førsteamanuensis 776 20935
Mikalsen, Fred Arild Universitetslektor
Moilanen, Mikko Førsteamanuensis 776 23202
Munkvold, Trond Høgskolelærer/øvingslærer 784 50380
Myhr, Sindre Stipendiat
Myrland, Øystein Professor 776 46124
Nilsen, Elin Anita Førsteamanuensis 776 23135
Nilsen, Etty Ragnhild Førsteamanuensis
Oftedal, Elin Merethe Førsteamanuensis 776 23300
Olsen, Leif Roger Stipendiat
Olsen, Svein Ottar Professor 776 46133
Ottesen, Gunnar Førstelektor 776 46729
Pedersen, Anita Håkegård Rådgiver 784 50212
Pedersen, Sven Arne R Universitetslektor 776 23149
Pozolotina, Tatiana Markedskommunikasjon 776 23292
Prebensen, Nina Katrine Professor 776 46766
Rasmussen, Egil Høgskolelærer/øvingslærer 784 50341
Rasmussen, Einar Førsteamanuensis II
Rosengren, Sara Therese Professor II
Sand, Jan Yngve Professor 776 45540
Sirnes, Espen Førsteamanuensis 776 45563
Skallerud, Kåre Professor 776 46820
Solesvik, Marina Z. Professor
Sollid, Henning Førstelektor 776 23151
Solnørdal, Mette Talseth Stipendiat 776 46016
Stenvold, Tine Degerstrøm Universitetslektor/ PhD stipendiat 776 23303
Stuart, Iris Professor II
Sælen, Bjørn Universitetslektor II
Thyholdt, Sverre Braathen Stipendiat 776 46119
Upadhyay, Thakur Førsteamanuensis 784 50378
Utne, Alexander Vitenskapelig assistent
Vassdal, Terje Professor 776 45558
Wien, Anders Hauge Førsteamanuensis 776 23212
Wikan, Arild Førsteamanuensis II
Woll, Kristin Førsteamanuensis 776 46562
Xie, Jinghua Post doktor 776 46929
Zachariassen, Maria Johansen Studiekonsulent ved HHT. 776 23157
Østbye, Stein Professor 776 46135
Navn Funksjon Telefon


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no