Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta


Ansatte ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Her finner du en oversikt over våre ansatte og en oversikt over ledelsen ved instituttet.

Instituttleder Odd Arne Thunberg
Assisterende instituttleder (campus Alta) Tore Nesheim 
Assisterende instituttleder (campus Tromsø) Helge Habbestad 
Kontorsjef Chris Bull-Berg.

Studieleder - barnehagelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen i Tromsø Helge Habbestad
Studieleder - evu, allmennlærerutdanningen og faglærer i praktisk-estetiske fag Nina Teistevoll
Studieleder - master i lærerutdanning 1.-7. trinn - Henning Marius Sollid
Studieleder - master i lærerutdanning 5.-10. trinn - Ove Drageset
Studieleder - praktisk-pedagogisk utdanning i Tromsø - Einar Størkersen
Studieleder - bachelor i pedagogikk Torunn Berg Johansen
Studieleder - master i pedagogikk Torunn Berg Johansen
Studieleder - master i spesialpedagogikk i Tromsø Torunn Berg Johansen
Studieleder - master i logopedi Torunn Berg Johansen
Studieleder - master i utdanningsledelse Torunn Berg Johansen

Studieleder - praktisk-pedagogisk utdanning i Alta  Beathe Sætveit
Studieleder - spesialpedagogikk i Alta  Beathe Sætveit
Studieleder - barnehagelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen i Alta, Beathe Sætveit
Studieleder - grunnskolelærerutdanningen i Alta, 1.-7. og 5.-10. trinn - Ingvill Nysted Kristensen

Instituttstyret ved ILP 2010-2013

Administrasjonen ved ILP

 

Ansatte ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Alta.

Personer som er professor emeritus ved ILP

Full oversikt over programstyrer, studieledere og studenttillitsvalgte ved HSL.


Ansvarlig for siden: Chris Bull-Berg
Sist endret: 07.02.2014

Ansatte:

Navn Funksjon Telefon
Agdestein, Magdalena W Universitetslektor 784 50150
Alerby, Eva Professor II
Andreassen, Bengt-Ove Førsteamanuensis Religion, livssyn og etikk 776 60469
Andreassen, Lillian Husholdsassistent
Andreassen, Svein-Erik Læreplananalyse, aksjonslæring 776 46878
Arntzen, Lisbeth Praksiskonsulent for praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lektorutdanning 8-13 776 60707
Bakke, Jarle P Spesialpedagogikk 776 44176
Ballo, Øystein Førstelektor samfunnsfag 776 60459
Bartnæs, Pernille Elisabeth Høgskolelærer pedagogikk 776 45762
Bentsen, Birgitte Universitetslektor 784 50283
Bergan, Veronica Lærer i naturfag 776 60466
Berger, Anne Harriet Førstelektor pedagogikk 776 60413
Bigell, Werner Førsteamanuensis 784 50487
Birkeland, Alv Universitetslektor matematikk 776 60416
Bjerkeng, Marit Russisk/Fremmedspråkdidaktikk dosent 784 50260
Bjørndal, Cato R.P Forskningsgruppeleder veiledningspedagogikk 776 46487
Bjørndal, Kristin Emilie W Førsteamanuensis i pedagogikk 776 44274
Bjøru, Anne-Mette Universitetslektor 784 50120
Boldermo, Sidsel Universitetslektor pedagogikk 776 44761
Bongo, Mikkel Anders Førstelektor
Brattvoll, Morten Utdanningsledelse 776 46481
Brox, Hilde Stipendiat 776 60507
Brækken, Camilla Rådgiver 784 50189
Bull-Berg, Chris Kontorsjef, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 776 20901
Bæck, Unn-Doris K. Professor pedagogikk 776 44367
Caglar-Ryeng, Ömür Stipendiat dysleksistudien 776 44205
Dardanou, Maria Universitetslektor 776 60404
Douglas, Marcela Førstekonsulent 776 45235
Drageset, Ove Gunnar Stipendiat i matematikkdidaktikk 776 60274
Edvardsen, Maria Universitetslektor 776 60276
Egeberg, Gunstein Stipendiat 776 60768
Eilertsen, Tor Vidar Aksjonsforskning/pedagogikk 776 44226
Ekeland, Torun Granstrøm Førsteamanuensis 784 50185
Elvevold, Dag Praksiskonsulent for Integrert Master i lærerutdanning (IMA-LU 1-7 og 5-10) 776 60316
Eriksen, Evelyn Universitetslektor 784 50237
Eriksson, Anitha Christina Førstelektor 784 50167
Esjeholm, Bjørn-Tore Førsteamanuensis 784 50270
Espeli, Astrid Universitetslektor
Figenschou, Gøril Universitetslektor 784 50117
Folkenborg, Håkon Rune Førstelektor samfunnsfag 776 60438
Furu, Eli Moksnes Førsteamanuensis i pedagogikk 776 46427
Fyhn, Anne Birgitte Førsteamanuensis Matematikkdidaktikk 776 46120
Fyhn, Aud Wenche Universitetslektor 784 50144
Galåen, Andreas Informasjonen ILP 776 60428
Gamst-Nergård, Eirin
Germeten, Sidsel Professor 784 50153
Gjerde, Willy Universitetslektor Samfunnsfag 776 60279
Haavold, Per Øystein Matematikkdidaktikk 776 45587
Habbestad, Helge Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen 776 60440
Haugland, Ole Anton Førstelektor naturfag/fysikk 776 60433
Heggelund, Kjell Dosent norsk 776 60502
Helgesen, Mai Brit Førstelektor 784 50111
Helland, Turid Professor II
Holander, Stefan Førsteamanuensis 784 50147
Holmbukt, Tove Elinor Engelsk språk og didaktikk 776 60764
Huru, Hilja Lisa Førsteamanuensis 784 50494
Husjord, Line Universitetslektor mat og helse 776 60436
Høier, Jorun Studieleder/faglig ansvarlig for master i logopedi 776 60415
Isaksen, Torbjørn Universitetslektor i samfunnsfag/organisasjonsfag 776 60523
Jakhelln, Rachel Elise Leder av Senter for fremragende utdanning 776 60419
Jakobsen, Ingrid K. Stipendiat 776 60439
Jensen, Ingvild Universitetslektor 784 50375
Jensen, May Førstekonsulent for PPU, lektorprogram i språk og samfunnsfag- og lektorprogram i realfag 776 45286
Jensen, Tove Beate Universitetslektor
Jernsletten, Inga Halonen Førstekonsulent personal 776 60478
Johannessen, Inger Lise Stipendiat utdanningsledelse 776 25108
Johansen, Anders A Universitetslektor 784 50148
Johansen, Børge
Johansen, Ole Martin Førstelektor 784 50182
Johansen, Rune Universitetslektor 776 60459
Johansen, Torunn Berg Studieleder 776 44878
Johansen, Åse Mette Stipendiat nordisk 776 45797
Johanson, Lisbeth Bergum Førstelektor 784 50183
Jonas, Ingunn Holmgren Konsulent 784 50411
Junttila, Jorid Hjulstad Førsteamanuensis i norsk 776 60512
Kamplid, Ingvild Førstelektor spesialpedagogikk 776 60595
Karlsen, Bente Anita Universitetslektor 776 60592
Karlsen, Silje Solheim Nordisk, førsteamanuensis 784 50131
Karlsen, Solveig Førsteamanuensis naturfag/kjemi 776 44071
Kleemann, Carola Babette Universitetslektor 784 50165
Klemp, Torunn Førsteamanuensis II profesjonsfaget
Knudsen, Liv Carstens EVU-prosjekt/fagdidaktikk samfunnsfag 776 44223
Kofoed, Trine Universitetslektor pedagogikk 776 60737
Kran, Anne Pernille Pedagogikk/psykoanalyse 776 44578
Kristensen, Ingvill Nysted Studieleder grunnskolelærerutdanningen 784 50112
Kristiansen, Andrew Førsteamanuensis pedagogikk 776 60497
Krogseng, Liv Karin Universitetslektor
Kvivesen, Mona Universitetslektor 784 50276
Køller, Hans-Georg Fagdidaktikk naturfag 776 45509
Langseth, Sigurd Studiekonsulent for etter- og videreutdanning. Koordinator for NorAforsk og LIFT 776 44562
Larsen, Annelise Brox Fagdidaktikk engelsk 776 44443
Larsen, Frode Sirnes Universitetslektor 776 60426
Larsen, Irene Karin Universitetslektor
Larsen, Roald Førsteamanuensis 776 60430
Larsen, Rolf Inge Universitetslektor 776 46715
Leming, Tove Førstelektor 776 60427
Lund, Torbjørn Aksjonsforskning/skoleutvikling/pedagogikk 776 44743
Manshadi, Saeed Universitetslektor 784 50130
Martens, Guri Universitetslektor 776 60451
Martinussen, Bente Universitetslektor 784 50188
Merzliakova, Elena Universitetslektor 784 50389
Mikkelsen, Rigmor Universitetslektor 784 50243
Misund, Stig Universitetslektor 784 50143
Moe, Harald Eivind Universitetslektor kunst og håndverk 776 60418
Moi, Ruben Engelsk 776 46588
Myrstad, Anne Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk, barnehagelærerutdanninga 776 60442
Nedberg, Audhild Førstelektor norsk 776 60505
Nergård, Jens Ivar Kulturpedagogikk 776 45733
Nilsen, Hanne Kirsten Førstelektor 784 50352
Nilsen, Vivian Førstelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk 776 60437
Nilssen, Trude Nergård Dysleksi/språkvansker/spesialpedagogikk/ 776 46324
Nordli, Ingrid Cathrin Stipendiat 776 45324
Norum, Ragnar Førstelektor pedagogikk 776 60460
Nutti, Ylva Jannok Postdoktor pedagogikk
Nyborg, Kai Arne Fagdidaktikk religion 776 44909
Nymo, Torbjørn Universitetslektor russisk 784 50360
Olsen, Frank Otto Studiekonsulent master i pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og utdanningsledelse 776 46530
Olsen, Mirjam Harkestad Førsteamanuensis 784 50465
Olufsen, Magne Underviser i kjemi og naturfagdidaktikk. Medlem av Instituttstyret ved ILP. 776 44207
Opstad, Kari Doseth Førstelektor kunst og håndverk 776 60277
Paulgaard, Gry Pedagogikk - samfunnsvitenskapelig og kulturfaglig orientering 776 46615
Pedersen, Aksel Torgeir Universitetslektor
Pedersen, Helge Christian Førstelektor 784 50426
Pedersen, Sverre Universitetslektor 784 50170
Pedersen, Svitlana Synyuk Førstekonsulent 784 50142
Pesch, Anja Maria Stipendiat tilknyttet førskolelærerutdanning 776 45626
Pettersen, Geir Olaf Universitetslektor IKT Matematikkdidaktikk 776 60359
Pettersen, Janne P Universitetslektor sosialpedagogikk 776 60492
Rasmussen, Anne-Marith Kulturpedagogikk 776 44218
Ravnå, Egil Arthur Universitetslektor 784 50151
Rebni, Nina Merete Studiekonsulent for bachelor i pedagogikk, ALU og PELU 776 46437
Rist, Mona V Pettersen Universitetslektor 784 50126
Rondestvedt, André Stipendiat 776 46240
Rotvold, Lars Aage Universitetslektor utdanningsledelse 776 60431
Rønbeck, Ann Elise Dosent 784 50166
Rønningsbakk, Lisbet Førstelektor pedagogikk, ph.d.-student 776 60411
Rørnes, Karin Dosent profesjonsfaget (pedagogikk) 776 60464
Sandberg, Gryne Universitetslektor 776 60420
Schultz, Jon-Håkon Førsteamanuensis II
Simensen, Anita Movik Universitetslektor 784 50116
Skaalvik, Kristin Seniorrådgiver for Universitetsskoleprosjektet i Tromsø 776 46243
Skancke, Unni Universitetslektor 776 60500
Skinningsrud, Tone Komparativ pedagogikk/Utdanningssosiologi/Utdanningshistorie 776 45254
Skjelmo, Randi Førsteamanuensis pedagogikk 776 60504
Skogdal, Signhild Stipendiat 4778450140
Skrøvset, Siw Dosent 776 60506
Solheim, Torill Universitetslektor
Sollid, Brynjar Studiekonsulent 776 45753
Sollid, Henning Marius Studieleder for master i lærerutdanning 1.-7. trinn 776 60499
Sollid, Hilde nordisk 776 46175
Sollied, Sissel Postdok. i veiledning, Spesialpedagogikk 776 46489
Solvang, Kjellrid Førstelektor engelsk 776 60467
Sortland, Andy Universitetslektor naturfag/biologi 776 60450
Stankiewicz, Kamila Anna Stipendiat 776 60474
Steele, Annfrid Rosøy Stipendiat 776 60263
Steensen, Jette Førsteamanuensis
Steingård, Trude Koordinator/leder studieadminstrasjon 776 60275
Steinsvik, Betty Universitetslektor i pedagogikk 776 60471
Stensen-Lotre, Kristina Studiekonsulent master i lærerutdanning 1.-7. trinn 776 60614
Stensholm, Ingrid M. Universitetslektor spesialpedagogikk 776 23242
Stien, Kirsten Førstelektor 784 50250
Stjernstrøm, Else Pedagogikk/aksjonsforskning, utdanningsledelse 776 45518
Straum, Olav Kansgar Førsteamanuensis RLE 776 60454
Strøm, Bjørnar Fagdidaktikk yrkesfag 776 46390
Strømmesen, Ingunn Førstekonsulent personal 776 46378
Stølen, Gerd Pedagogikk 776 46285
Størkersen, Einar Fagdidaktikk norsk/integrert lektorutd. 776 44374
Sundelin, Marit L Stipendiat 776 60587
Sverdrup, Toril Førstelektor pedagogikk, førskolelærerutdanninga 776 60445
Sæther, Kari-Anne Universitetslektor i norsk 776 60463
Sætveit, Beathe Studieleder BLU, FLU, PPU og spes.ped 784 50271
Søderbacka, Gunnar Johannes Førsteamanuensis 784 50479
Sørensen, Yvonne Stipendiat 776 44371
Teistevoll, Nina H. Studieleder ALU/PELU/EVU 776 46116
Thomassen, Vigdis Marie Førstekonsulent 784 50273
Thorvaldsen, Steinar Professor Informatikk, IKT 776 60476
Thunberg, Odd Arne Instituttleder 776 60435
Tiller, Rita Førstelektor pedagogikk 776 60477
Tiller, Tom Professor pedagogikk 776 60446
Tveiterås, Olav Universitetslektor 776 45110
Unhjem, Astrid Stipendiat 776 46182
Utvik, Hanne Elin Universitetslektor 784 50278
Vaage, Vidar Førstekonsulent 784 50171
Valdermo, Odd Harald 776 44376
Vambheim, Nils Vidar Pedagogikk 776 45249
Vedeler, Gørill Warvik Rådigver 776 60670
Volden, Monica Universitetslektor matematikk 776 60443
Walberg, Renate Mari Studiekonsulent førskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning 776 60423
Worum, Kirsten Sivertsen Universitetslektor - Veiledningspedagogikk 776 60481
Zakariassen, Geir Førsteamanuensis 784 50351
Ødegaard, Elin Eriksen Professor II barnehagelærerutdanningen
Ødegårdstuen, Bjørnar Universitetslektor 784 50263
Øie, Vibeke Førstekonsulent 776 45542
Øvrebø, Else Marie Førsteamanuensis i mat og helse 776 60493
Øwre, Tina praksiskonsulent for førskolelærerutdanningen(FLU) og barnehagelærerutdanningen(BLU) 776 60496
Navn Funksjon Telefon


Del på Facebook

 

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no