Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Lydersen, Trine

Seniorrådgiver
Ingeniørvit. og sikkerhet

Funksjon
Nordområdekoordinator

Telefon
776 60352

Epost

Kontor/besøksadresse
Strandvegen 8
C 201

Mobil privat
950 64 620

Stillingsbeskrivelse

 Oppgaver knyttet til utvikling av instituttets nordområdesatsing:

  • Rådgiver for instituttet i strategiske prosesser 
  • Igangsetting og oppfølging av utviklingsprosjekter
  • Utrednings- og analyseoppgaver
  • Utviklingsarbeid knyttet til masterstudium 
  • Studieleder for masterstudiet i Samfunnssikkerhet, fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene


Arbeider i CRIStin

  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no