Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Helse- og omsorgsfag


Kotavuopio, Elsa

Rådgiver
Formidlingstjenester

Funksjon
Informasjonskonsulent

Telefon
776 60630

Epost

Kontor/besøksadresse
Medisin og Helsefag
MH U7.232/Infotorget
Portrett - Elsa.jpg
Foto: Bjørn Kåre Iversen

Mobil privat
416 31980

Alternativ Kontaktinfo

Infotorget (U7.103)


Stillingsbeskrivelse

Ansatt i Seksjon for formidlingstjenester som er en del av fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet, og har et overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved fakultetet.

Jobber på Infotorget som er en del av seksjonen og hele fakultetets førstelinjetjeneste. Arbeidsoppgaver på Infotorget er blant annet:

-Veilede og informere studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere
 og besøkende/publikum generelt.

-Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk, samt
 stemple rett kopi.

-Publisere informasjon via Fronter, Fakultets – og Universitetstavla.

-Ha ansvaret for og publisere informasjon/nyheter via Infoskjermene foreløpig ved Helsefak.

-Utlån/utleie av rom samt postervegger ved Helsefak.

-Utstede gjesteparkeringskort, administrere endring/utvidelse av tilgang på ID-kort for
 studenter/ansatte ved fakultetet samt administrere og låne ut besøkskort .

-Håndtere innleveringer/utleveringer etter avtale (hjemmeksamen, arbeidskravsbøker etc.).

-Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjematur er tilgjengelig.


Biografiske data


Utdannet Cand. mag i havbruk ved Universitet i Tromsø; 1993

Forsøkstekniker og sekretær i ekspedisjon ved Havbruksstasjonen i Tromsø 1994-2005

Forskningstekniker på ulike forskningsprojekt ved Fiskeriforskning (del av NOFIMA fra 2007) 1994-2005

Ansatt i studentekspedisjon ved Høgskolen, avdeling for ingeniør og økonomi 2005-2007

Ansatt i studentekspedisjonen ved Høgskolen, avdeling for helsefag 2007-2009

Ansatt i ekspedisjonen på IHO /Infotorget ved UiT, Helsefak, Seksjon for formidlingstjenester fra 2009Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no