Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Turi, Gunn-Helene

Kontorsjef
Ingeniørvit. og sikkerhet

Funksjon
Kontorsjef

Telefon
776 60311

Mobil
402 04 700

Epost

Kontor/besøksadresse
Strandveien 8
C 209
Profilbilde Gunn-H. Turi.jpg (Bredde: 180px)

Stillingsbeskrivelse


Kontorsjef er direkte underlagt instituttleder og inngår som en del av ledergruppa på instituttet. Kontorsjefen er stedfortreder for instituttleder i administrative saker.

Kontorsjef har sekretærfunksjonen for instituttstyret og gir tilrådning i de saker som legges frem for dette.

Til stillingen hører personalansvar og økonomi/budsjettansvar i egen enhet.

Kontorsjef har videre ansvar for:

  • at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av instituttleder.
  • gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved instituttet og mellom administrasjonen og fakultetsadministrasjonen.
  • at det utarbeides virksomhetsplan og årsrapport for instituttets samlede virksomhet.
  • utvikling, drift og vedlikehold av kvalitetssystemet på instituttnivå
  • HMS-arbeidet på instituttet
  • Internasjonalisering


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no