Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Seksjon kulturvitenskap


Niemi, Anja Roth

Prosjektleder
Seksjon kulturvitenskap

Funksjon
Prosjektleder

Telefon
776 45026

Epost

Kontor/besøksadresse
Tromsø Museum
TMU A 205
Anja Roth Niemi
Foto: Konstanse Karlsen

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av små og mellomstore forvaltningsundersøkelser ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet


Biografiske data

Født i 1973 i Vadsø, Finnmark
Cand.philol. Universitetet i Tromsø 2002
Assisterende prosjektleder Melkøyaprosjektet 2002-2007
Universitetsstipendiat 2007-2011
Prosjektleder arkeologiske utgravinger Tromsø Museum 2011-2013


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser

Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Bosettingshistorie
Distribusjonsanalyser
Mesolittikum


Forskningsprosjekter

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. 2007-2011
I løpet av perioden viser variasjoner i materiell kultur at både lokale samfunn og relasjoner mellom ulike områder gjennomgikk mangesidige endringsprosesser. Regionale og overregionale likheter og ulikheter i det arkeologiske materialet antyder tilstedeværelse av grupperelasjoner og identiteter som manifesterte seg på ulikt vis i ulike områder. Prosjektet sikter mot å forstå hvordan lokale sosio-økonomiske endringer påvirket regionale interaksjonsmønstre, og visa versa. Gjennom å undersøke endringer i boplassmønstre i Nord-Troms og Vest-Finnmark vil prosjektet søke å kartlegge hvilke typer samhandlinger som fant sted, og videre se på årsaker for endringer i interaksjonen mellom ulike områder i det nordvestlige Fennoskandia.


Publikasjoner i Munin

Hjemmesider


Arbeider i CRIStin

 • Niemi, Anja Roth. Life by the Shore. Maritime Dimensions of the Late Stone Age, Arctic Norway. Interdisciplinary Communications 2010. ISSN 0809-8735.
 • Niemi, Anja Roth. Døde og levende i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia -gravskikk som sosial diskurs. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk 2006 (2). ISSN 0809-6058.s 225 - 254.
 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. (data) Antiquity 2005; Volum 79 (304). ISSN 0003-598X.
 • Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Melkøya - Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.
 • Niemi, Anja Roth; Henriksen, Jørn Erik. Valen, Vardø k. Forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Mer av chertbruddet i Melsvik ser dagens lys. (fulltekst) 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Funnet 10.000 år gamle redskaper. (fulltekst) 2013.
 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri - ...og snart kommer nye E6. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Her fikk steinalderfolket sitt verktøy. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderbruddet i Alta. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Oppstart på Ekren: jernalders bosetting i Vesterålen. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Arkeologer sjekker flerbrukshus-tomta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn i Melsvik. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Funn fra jernalder. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Endelig klare til å bygge. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Graver fram storstuas skjebne. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Yret av liv for 8000 år siden. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd forskes i Alta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. "Jeg fant, jeg fant". 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderspor på nye E6. 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeolog-napp på første forsøk. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Rituell festplass. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges første industristed. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges største kokegropfelt. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. -Kan være snakk om unike funn. 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Den som leter, finner. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Sennalandsvatna, Kvalsund k., Troms f. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k, Troms. Rapport arkeologiske undersøkelser.. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Fra eldre steinalders chertbrudd til jernalderens gård og kult. Årets undersøkelser ved TMU. Norsk Arkeologmøte 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd ved Alta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Oppstart i Melsvik 25. juni. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Spor i stein: storskala chertutvinning i Melsvik. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Spennende resultater etter årets undersøkelser i Melsvik. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Ekren uke 2: langhus, fotgrøft (?) og muligens Nord-Norges største kokegropfelt. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. The blade assemblage from Kviteberg in Northern Troms: an initial study of middle Mesolithic technology in northwestern Fennoscandia. Nordic Blade Technology Network Workshop 2011-03-23 - 2011-03-27 2011.
 • Niemi, Anja Roth. Technology, Chronology and Regional Variation in Northern Mesolithic Societies. CAS Workshop, Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.
 • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. 2009 (36). ISSN 0332-7647.s 377 - 437.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderkontakt, utgraving i Kvænangen. 2009.
 • Niemi, Anja Roth. Island Life at the End of the World. Stone Age settlements at Melkøya, Northern Norway. CAS Luncheon Seminar 2009-05-06 - 2009-05-06 2009.
 • Niemi, Anja Roth. Status and upcoming priorities. PhD-project Society, Interaction and Change in Northern Fennoscandia. Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-11 2008.
 • Niemi, Anja Roth. Lithic technology and the potential for distinguishing social groups. Materiality, language and identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.
 • Niemi, Anja Roth. Home and Away. Incentives for Interaction and Causes for Change in Late Mesolithic Northern Fennoscandia. Forskerkurs: "Mobility & Interaction. The archaeology of transfer" 2007-10-22 - 2007-10-26 2007.
 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. ESRI Brukerkonferanse 2006-02-01 - 2006-02-03 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders. Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år. Basisutstilling 2006-07-07 - 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders; Icagic, Adnan. Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design. Utstilling 2006-05-19 - 2006-09-10 2006.
 • Niemi, Anja Roth. Mennesker og mat i steinalderen. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 34 - 42.
 • Niemi, Anja Roth. Ilden i sentrum. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderen som tema i programmet Sommermorgen. 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic Norway. Meso2005, The 7th International Conference on The Mesolithic in Europe Belfast, Northern Ireland 2005-08-29 - 2005-09-02 2005.
 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. Forskningsseminar 2005-04-22 - 2005.
 • Niemi, Anja Roth. Melkøya - GIS og arkeologi i nord. Geodatamagasinet : kundeavis fra Geodata AS 2004 (1).s 25 - 28.
 • Niemi, Anja Roth. Arktiske fangstfolk i Sørøysund. Gjenreisningsmuseets Skriftserie 2004 (2). ISSN 1502-9123.s 16 - 30.
 • Niemi, Anja Roth. Landskapet da og nå. Digitale metoder for landskaps- og bosetningsanalyser. Steinalderkonferansen i Molde 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.
 • Niemi, Anja Roth. Melkøya i rom og tid. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.
 • Niemi, Anja Roth. De virksomme døde. Gravskikk som sosial diskurs i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia. 2002.
 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. (data) 2000 (36). ISSN 0332-7647.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no