Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Medisinsk biologi


Ørbo, Anne

Professor
Medisinsk biologi

Funksjon
Professor

Telefon
776 27220

Epost

Kontor/besøksadresse
UNN
UNN
Anne_Orbo.jpg

Stillingsbeskrivelse

Professor i klinisk patologi (spesialområde gynekologisk onkologi)


Biografiske data

Autorisasjon som lege 1981. Medisinsk spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer (1986) samt i patologi (1989), spesialutdanning i gynekologisk onkologi (1990-96). Medisinsk doktorgrad i 1995.

1979-80: Turnustjeneste ved Sarpsborg sykehus og i Rauma. Medisinsk spesialistutdanning: A. Fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sarpsborg sykerhus (vår 1980, 1981-1984, avbrutt av 2 måneders tjeneste ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet), ved Regionsykehuset i Tromsø: Kvinneklinikken (1984-1985) og B. Patologi ved patologisk anatomisk avdeling,  Regionsykehuset i Tromsø: (1985-1990). Tjeneste som overlege ved Regionsykehuset i Tromsø: Kvinneklinikken, med spesialområde gynekologisk onkologi (1990-1996) og Patologisk anatomisk avdeling, med spesialfunksjon i gynekologisk onkologisk patologi (1996-1998) og i bistilling (fra 1999). Tjeneste ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø: Førsteamanuensis (1999-2001) og professor fra 2001, først ved Morfologisk avdeling og fra 2008 ved Forskningsgruppe for gynekologisk onkologi, IMB.


Verv
 • Varamedlem til styret for Norsk gynekologisk onkologisk forum. Medlem av Instituttstyret for IMB, Med-Fak, UiTø Medlem av IKT styret i Norges Forskningsråd. Avdelingsleder ved Morfologisk avdeling, IMB, Med-Fak, UiTø Medlem til representantskapet i Den norske kreftforening. Styremedlem i vitenskapelig råd, Avd for klinisk forskning, UNN. Medlem av arbeidsgruppe i Sosial -og Helsedep. for revisjon og utarbeidelse av ny nasjonal Veileder for Gynekologisk onkologi. Medlem av Kreftforeningens Faggruppe B for evaluering av søknader om forskningsstøtte. Medlem av den norske patologforenings faggruppe for gynekologisk cancer. Medlem av Helsedirektoratets (oppnevnt av Helse-Nord) i styringsgruppe for HPV-testing ved celleforandringer på livmorhalsen. Rådgivningsgruppen for Forstadier til livmorkreft. IMBs representant i lederteamet for Klinisk patologi. Medlem av Vitenskapelig råd for IMB. Medlemskap i the International Society for Gynecologic Pathology. Nordisk Selskap for Gynekologisk Onkologi . Norsk forum for Gynekologisk Onkologi. Norsk Forening for Gynekologi og Obsterikk samt Norsk forening for Patologi.

Forskningsinteresser

- Gynekologisk cancer

- Diagnostikk av endometriehyperplasi - D-score og PTEN

- Hormonbehandling av endometriehyperplasi

- Basalbiologiske studier - vekstregulering i endometriet


Forskningsprosjekter

Gynekologisk cancer: Spesialområde er forstadier til livmorkreft (endometriehyperplasi).  Livmorkreft er nå den vanligste gynekologiske krefttypen og forekomsten har økt med mer enn 50% de siste ti årene. De fleste tilfellene av livmorkreft utvikles gjennom forstadier. Optimal diagnostikk og individualisert behandling av forstadier kan bidra til å forebygge utvikling av livmorkreft.

Min forskning har hovedfokus på tre ulike områder: Endometriediagnostikk (biomarkører og D-score), behandling gjennom in vivo studier på pasientmateriale fra rutinediagnostikk og (klinisk utprøvning (RCT) av hormonspiral ved fostadier til livmorkreft. Jeg arbeider også in vitro med basalstudier av humane kreft cellelinjer (vekstsignaler og regulering i endometriet).

Diagnostikk av endometriehyperplasi - D-score og PTEN: D-score er en objektiv morfometrisk metode for bestemmelse av malignitetspotensialet ved endometriehyperplasi. Metoden gir sikrere bestemmelse av risiko for kreftutvikling sammenlignet med subjektiv lysmikroskopi. Metoden er implementert i rutinediagnostikk. Viktige artikler om D-score er: 

 • Ørbo A, Baak JPA, Kleivan I, Lysne S, Prytz PS, Broeckaert MAM, Slappendel A and Tichelaar HJ: "Computerised morphometrical analysis in endometrial hyperplasia for the prediction of cancer development. A long term retrospective study from northern Norway". J. Clin. Pathology 53: 697-703 (2000). 
 • Baak JP, Ørbo A, van Diest PJ, Jiwa M, de Bruin P, Broeckaert M, Snijders W, Boodt PJ, Fons G, Burger C, Verheijen RH, Houben PW, The HS, Kenemans P. "Prospective nulticenter long-term evaluation of the computerized morphometric D-score to predict the outcome of endometrial hyperplasias." Am J Surg Pathol, 25: 930-935 (2001).
 • Ørbo A, Baak JPA: "The morphometric D-score is a more accurate predictor of endometrial hyperplasia to cancer than the WHO classification". Surgical Pathology Update (Eds.: S.Hauptmann, M Dietel, M.Sobrinho-Simoes) pp. 512-515 (2001).
 • Baak JP, Mutter GL, Robboy S, van Diest PJ, Uyterlinde AM, Ørbo A, Palazzo J, Fiane B, Løvslett K, Burger C, Voorhorst F, Verheijen RH. "The molecular genetic-based EIN classification predicts better than the WHO 94 classification cancer progression risk of endometrial hyperplasia". Cancer 103: 2304-2312 (2005).
 • Ørbo A Arnes M, Hancke C, Pettersen I, Larsen K. "Optimized management of endometrial hyperplasia and endometrial cancer prevention by a predictive morphometric analyses (D-score) of endometrial hyperplasia as a prognostic tumour marker. A long time follow-up study from northern Norway". Gynecol Oncol. 111: 68-73. (2008).
 • Ørbo A, Kaino, Arnes M, Larsen K, Pettersen I, Moe B. Prognostic markers for coexistent carcinoma in high risk endometrial hyperplasia with negative D-score Significance of morphometry, hormone receptors and apoptosis for outcome prediction. Acta Obstet Gynecol Scand 88: 1234-42 (2009).
 • Ørbo A, Moe B T, Arnes M, Pettersen I, Larsen K, Eggen T, Myrmel K, Hanssen K Prognostic markers for detection of coexistent carcinoma in high-risk endometrial hyperplasia. Anticancer Res 30: 4649-55 (2010).

PTEN fungerer som et tumor suppressor gen i utvikling av ulike krefttyper og er det hyppigst muterte genet i endometriehyperplasi og endometriecancer. Påvisning av mutasjoner kan være av prognostisk betydning. Viktige artikler om PTEN-mutasjoner er:

 • Ørbo A, Nilsen MN, Arnes MS, Pettersen I, Larsen K. "Expression of MLH1, MSH2, MSH6 and PTEN related to cancer development or coexistent cancer in 68 patients with endometrial hyperplasia and known follow-up" Int J Gynecol Pathol 22: 141-148 (2003).
 • Ørbo A, Kaino T, Arnes M, Kopp M, Eklo K. "Genetic derangements in the tumor suppressor gene PTEN in endometrial precancers as prognostic marker for cancer development. A population based study from northern Norway with long term follow-up". Gynecol oncol 95: 82-88 (2004).

Hormonbehandling av endometriehyperplasi. Vi har funnet at gestagenspiral gir 100% tilbakegang av endometriehyperplasi. Dette er langt bedre enn konvensjonell tablettbehandling, samtidig med at man får langt færre bivirkninger. Vi har nylig lukket en egeninitiert RCT-studie med ca 170 pasienter. Arbeidet vil bli publisert når all datainnsamling er avsluttet. Viktige artikler om effekten av levonorgestrel-spiral in vivo er:

 • Vereide AB, Arnes M, Straume B, Maltau JM, Ørbo A. "Nuclear morphometric changes and therapy monitoring in patients with endometrial hyperplasia. A pilot study comparing effects of intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone". Gynecol Oncol 92:526-533 (2003).
 • Vereide AB, Kaino T, Sager G, Ørbo A. "Bcl-2, BAX and apoptosis in endometrial hyperplasia after high dose gestagen therapy. A comparison of responses in patients treated with intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone". Gynecol Oncol 97: 15-25 (2005).
 • Vereide AB, Kaino T, Sager G, Arnes M, Ørbo A. "Effect of levonorgestrel IUD and oral medroxyprogesterone acetate on glandular and stromal progesterone receptors (PRA and PRB), and estrogen receptors (ER-alpha and ER-beta) in human endometrial hyperplasia". Gynecol Oncol 101: 214-223 (2006).
 • Ørbo A, Rise C, Mutter G. "Regression of latent endometrial precancers by progestin infiltrated intrauterine device". Cancer Research 66:5613-5617 (2006).
 • Ørbo A, Arnes M, Hancke C, Pettersen I, Larsen K. "Optimized management of endometrial hyperplasia and endometrial cancer prevention by a predictive morphometric analyses (D-score) of endometrial hyperplasia as a prognostic tumour marker. A long time follow-up study from northern Norway ". Gynecol Oncol. 111: 68-73. (2008).
 • Ørbo A, Arnes M, Pettersen I, Larsen K, Hanssen K, Moe B. "Down-regulated progesterone receptor A and B coinciding with successful treatment of endometrial hyperplasia by the levonorgestrel impregnated intrauterine system". Acta Obstet Gynecol Scand 89: 1438-1446 (2010).

Basalbiologiske studier - vekstregulering i endometriet. Ved translasjonsforskning har vi funnet potensielle mekanismer for effekten av høy lokal gestagenkonsentrasjon (som ved bruk av spiral hos pasienter). In vivo opprettholdes effekten selv om progesteronreseptorene er fullstendig nedregulert. En rekke in vitro studier har vist at effekten ikke formidles via tradisjonelle progesteronreseptorer. Viktige artikler om gestageneffekter på vekst in vitro er: 

 • Sager G, Ørbo A, Jæger R, Engström C: "Non-genomic effects of progestins - Inhibition of cell growth and increased intracellular levels of cyclic nucleotides" Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 84: 1-8 (2003).
 • Paulssen R, Moe BT, Grønnas H, Ørbo A. "Gene expression in endometrial highly differentiated endometrial cancer cells after high dose short time exposure to progestins". Steroids 73:166-28 (2008) 
 • Ørbo A, Grønnas H, Moe BT, Paulssen R. Early effects of high concentrations of progestins and antiprogestins A gene expression study of Ishikawa cells. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 113:139-149 (2009).
 • Moe BG, Vereide AB, Ørbo A, Jæger R, Sager G: "Levonorgestrel, medroxyprogesterone and progesterone cause a concentration-dependent reduction in endometrial cancer (Ishikawa) cell densities, and high concentrations of progesterone and mifepristone act in synergy" Anticancer Res. 29: 1047-1052 (2009).
 • Moe BG, Vereide AB, Ørbo A, Sager G: "High concentrations of progesterone and mifepristone mutually reinforce cell cycle retardation and induction of apoptosis" Anticancer Res. 29: 1053-1058 (2009).
 • Fjelldal R, Moe BT, Ørbo A, Sager G: MCF-7 Cell Apoptosis and Cell Cycle arrest - Non-genomic Effects of Progesterone and Mifepristone (RU-486) Antcancer Res. 30: 4835-4840 (2010).


Arbeider i CRIStin

 • Eggen, Tormod; Sager, Georg; Berg, Thomas; Nergaard, Birgitte; Moe, Bjørn Torvald Greve; Ørbo, Anne. Increased Gene Expression of the ABCC5 Transporter without Distinct Changes in the Expression of PDE5 in Human Cervical Cancer Cells during Growth. (fulltekst) Anticancer Research 2012; Volum 32 (8). ISSN 0250-7005.s 3055 - 3061.
 • Hvingel, Bodil; Lieng, Marit; Roald, Borghild; Ørbo, Anne. Vascular markers CD31, CD34, actin, VEGFB, and VEGFR2, are prognostic markers for malignant development in benign endometrial polyps. Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2012; Volum 2. ISSN 2160-8806.s 18 - 26.s doi: 10.4236/ojog.2012.21004.
 • Eggen, Tormod; Sager, Georg; Arnes, Marit; Pettersen, Inger; Ørbo, Anne. Expression of iNOS - A Favourable Prognostic Marker for Early-stage Carcinoma of the Uterine Cervix. Anticancer Research 2011; Volum 31 (6). ISSN 0250-7005.s 2319 - 2325.
 • Fjelldal, Renathe; Moe, Bjørn Torvald Greve; Ørbo, Anne; Sager, Georg. MCF-7 Cell Apoptosis and Cell Cycle Arrest: Non-genomic Effects of Progesterone and Mifepristone (RU-486). Anticancer Research 2010; Volum 30 (12). ISSN 0250-7005.s 4835 - 4840.
 • Ørbo, Anne; Moe, Bjørn Torvald Greve; Arnes, Marit; Pettersen, Inger; Larsen, Kari Margrethe; Eggen, Tormod; Myrmel, Kristin Smistad; Hanssen, Karin Johanne. Prognostic markers for detection of coexistent carcinoma in high-risk endometrial hyperplasia. Anticancer Research 2010; Volum 30 (11). ISSN 0250-7005.s 4649 - 4655.
 • Ørbo, Anne; Arnes, Marit; Pettersen, Inger; Larsen, Kurt; Hanssen, Karin Johanne; Moe, Bjørn Torvald Greve. Down-regulated progesterone receptor A and B coinciding with successful treatment of endometrial hyperplasia by the levonorgestrel impregnated intrauterine system. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2010; Volum 89 (11). ISSN 0001-6349.s 1438 - 1446.s doi: 10.3109/00016349.2010.512068.
 • Moe, Bjørn Torvald Greve; Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne; JÆger, ragnhild; Sager, Georg. Levonorgestrel, Medroxyprogesterone and Progesterone Cause a Concentration-dependent Reduction in Endometrial Cancer (Ishikawa) Cell Density, and High Concentrations of Progesterone and Mifepristone Act in Synergy. Anticancer Research 2009; Volum 29 (4). ISSN 0250-7005.s 1047 - 1052.
 • Ørbo, Anne; Moe, Bjørn Torvald Greve; Grønaas, Halvor; Paulssen, Ruth H. Early effects of high concentrations of progesterone and Mifepristone. A gene expression study of endometrial cancer cells (ishikawa). Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2009; Volum 113 (1-2). ISSN 0960-0760.s 139 - 149.s doi: 10.1016/j.jsbmb.2008.12.003.
 • Moe, Bjørn Torvald Greve; Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne; Sager, Georg. High Concentrations of Progesterone and Mifepristone Mutually Reinforce Cell Cycle Retardation and Induction of Apoptosis. Anticancer Research 2009; Volum 29 (4). ISSN 0250-7005.s 1053 - 1058.
 • Ørbo, Anne; Arnes, marit; Hancke, Christine; Vereide, Anne Beate; Pettersen, Inger; Larsen, Kurt. Treatment results of endometrial hyperplasia after prospective D-score classification - A follow-up study comparing effect of LNG-IUD and oral progestins versus observation only. Gynecologic Oncology 2008; Volum 111. ISSN 0090-8258.s 68 - 73.s doi: 10.1016/j.ygyno.2008.06.014.
 • Paulssen, Ruth H; Moe, Bjørn; Grønaas, Halvor; Ørbo, Anne. Gene expression in endometrial cancer cells (Ishikawa)after short time high exposure to progesterone. Steroids 2008; Volum 73 (1). ISSN 0039-128X.s 116 - 128.s doi: 10.1016/j.steroids.2007.09.010.
 • Paulssen, Ruth H; Moe, Bjørn; Grønaas, Halvor; Ørbo, Anne. Gene expression in endometrial cancer cells (Ishikawa) after short time high dose exposure to progesterone. Steroids 2008; Volum 73. ISSN 0039-128X.s 116 - 128.s doi: 10.1016/j.steroids.2007.09.010.
 • Eggen, Tormod; Arnes, Marit; Moe, Bjørn greve; Straume, Bjørn; Østman, Pia Marika; Ørbo, Anne. Prognosis of early cervical cancer (FIGO stages IA2, IB, and IIA) in Northern Norway predicted by malignancy grading score and objective morphometric image analysis. International Journal of Gynecological Pathology 2007; Volum 26. ISSN 0277-1691.s 447 - 456.s doi: 10.1097/pgp.0b013e3180341111.
 • Ørbo, Anne; Hanevik, Målfrid; JÆger, ragnhild; Van Heusden, Saskia; Sager, Georg. Urinary cyclic GMP after treatment of gynecological cancer. A prognostic marker of clinical outcome. Anticancer Research 2007; Volum 27. ISSN 0250-7005.s 2591 - 2596.
 • Vereide, Anne Beate; Kaino, Turid; Sager, Georg; Arnes, Marit; Ørbo, Anne. Effect of levonorgestrel IUD and oral medroxyprogesterone acetate on glandular and stromal progesterone receptors (PRA and PRB), and estrogen receptors (ER-alpha and ER-beta) in human endometrial hyperplasia. Gynecologic Oncology 2006; Volum 101 (3). ISSN 0090-8258.s 214 - 223.
 • Ørbo, Anne; Rise, Cecil E; Mutter, George L. Regression of latent endometrial precancers by progestin infiltrated intrauterine device. Cancer Research 2006; Volum 66 (11). ISSN 0008-5472.s 5613 - 5617.
 • Vereide, Anne Beate; Kaino, Turid; Sager, Georg B; Ørbo, Anne. Bcl-2, BAX, and apoptosis in endometrial hyperplasia after high dose gestagen therapy: A comparison of responses in patients treated with intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone. Gynecologic Oncology 2005; Volum 97. ISSN 0090-8258.s 740 - 750.
 • Baak, JPA; Mutter, GL; Robboy, S; Diest, PJ; Uyterlinde, A; van Diest, Paul J; Ørbo, Anne; Palazzo, J; Fiane, B; Lovslett, K; Burger, C; Løvslett, Kjell; Voorhorst, F; Verheijen, RH. The molecular genetics and morphometry-based Endometrial Intraepithelial Neoplasia classification system predicts disease progression in Endometrial hyperplasia more accurately than the 1994 World Health Organization classification system. Cancer 2005; Volum 103 (11). ISSN 0008-543X.s 2304 - 2312.
 • Ørbo, Anne; Kaino, Turid; Arnes, Marit; Kopp, Martine; Ecklo, Katrine. Genetic derangements in the tumor suppressor gene PTEN in endometrial precancers as prognostic markers for cancer development: a population-based study from northern Norway with long-term follow-up. Gynecologic Oncology 2004; Volum 95 (1). ISSN 0090-8258.s 82 - 88.
 • Ørbo, Anne. SEÑALAN EL VALOR PRONOSTICO DE LA MORFOMETRIA NUCLEAR Y LA PLOIDIA EN EL CANCER DE ENDOMETRIO. (data) Sociedad Iberoamericana Informacion Cientifica 2004.
 • Ørbo, Anne; Arnesen, Tommy; Arnes, Marit; Straume, Bjørn. Resection margins in conization as prognostic marker for relapse in high-grade dysplasia of the uterine cervix in northern Norway: a retrospective long-term follow-up material. Gynecologic Oncology 2004; Volum 93 (2). ISSN 0090-8258.s 479 - 483.
 • Vereide, Anne Beate; Arnes, Marit; Straume, Bjørn; Maltau, Jan Martin; Ørbo, Anne. Nuclear morphometric changes and therapy monitoring in patients with endometrial hyperplasia: a study comparing effects of intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone. Gynecologic Oncology 2004; Volum 91 (3). ISSN 0090-8258.s 526 - 533.
 • Berthelsen, Eirin Listau; Endresen, Petter Cappelen; Ørbo, Anne; Sager, Georg B. Non-genomic cell growth inhibition by progesterone. Cell cycle retardation and induction of cell death. Anticancer Research 2004; Volum 24 (6). ISSN 0250-7005.s 3749 - 3756.
 • Ørbo, Anne; Nilsen, Marit Nina; Arnes, Marit; Pettersen, Inger; Pettersen, Kurt. Loss of expression of MLH1, MSH2, MSH6, and PTEN related to endometrial cancer in 68 patients with endometrial hyperplasia. International Journal of Gynecological Pathology 2003; Volum 22 (2). ISSN 0277-1691.s 141 - 148.
 • Sager, Georg B; Ørbo, Anne; JÆger, ragnhild; Engström, Catharina. Non-genomic effects of progestins - Inhibition of cell growth and increased intracellular levels of cyclic nucleotides. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2003; Volum 84 (1). ISSN 0960-0760.s 1 - 8.
 • Salvesen, Helga B.; Juul Hansen, L; Lorentz, E; Vossli, S; Ørbo, Anne. Endometriehyperplasier. 2002.
 • Ørbo, Anne; Arnes, marit; Pettersen, Inger; Larsen, Kurt; Hanssen, Karin Johanne; Moe, Bjørn Torvald Greve. Successful treatment of endometrial hyperplasia by the levonorgestrel impregnated intrauterine system coincides with down-regulated progesterone receptor A and B. Virchows Archiv 2011; Volum 459. ISSN 0945-6317.s S256 - S256.
 • Ørbo, Anne; Moe, B; Pettersen, I; Arnes, M; Hanssen, K. Diagnostics of coexistent endometrial carcinoma in high-risk endometrial hyperplasia: significance of the 4c-rule and EIN for outcome prediction. Virchows Archiv 2011; Volum 459. ISSN 0945-6317.s S29 - S29.
 • Ørbo, Anne. Kan man forebygge utvikling av livmorkreft. Folkemøte i Tromsø 2007-12-11 - 2007.
 • Paulssen, Ruth H; Moe, Bjørn; Grønaas, Halvor; Ørbo, Anne. Gene expression in endometrial cancer cells (ishikawa) after short time high dose exposure to progestins. Virchows Archiv 2007; Volum 451. ISSN 0945-6317.s 163 - 164.
 • Ørbo, Anne. Årsrapport - kunnskapscelle for gynekologisk onkologi/gynekologisk patologi-2006. 2007.
 • Ørbo, Anne. Bakgrunn for Levonovastsudien. Møte med deltagere i Levonovastsudien 2007-06-28 - 2007.
 • Ørbo, Anne; Hancke, Christine. Status for prospektiv randomisert nasjonal studie (RCT) om behandling av forstadier til livmorkreft - Levonovastudien. Møte med deltagere i RCT studien 2007-06-28 - 2007.
 • Ørbo, Anne. Fra forskning til klnisk praksis, Årsmøte NNFOG Stokmarknes , 19-21 april 2007. Årsmøte for nord-norsk gyn forening 2007-04-19 - 2007.
 • Ørbo, Anne. Lichen sclerosus / diagnostikk og behandling Årsmøte NNFOG Stokmarknes , 19-21 april 2007. Nord-norsk gyn forenings årsmøte 2007-04-19 - 2007.
 • Ørbo, Anne. Uavklarte tilstander ved cervixcytologi Årsmøte NNFOG Stokmarknes, 19- april 2007. Årsmøte for nord norsk gyn forening 2007-04-18 - 2007.
 • Ørbo, Anne; Moe, Bjørn greve; Sager, Georg; Vereide, Anne Beate. Extranuclear steroid-initiated signaling by progestin and mifepristone. European congress of Pathology 2007-09-08 - 2007.
 • Eggen, Tormod; Arnes, Marit; Moe, Bjørn greve; Ørbo, Anne. Prognosis of squamous cell carcinoma (Figo stage Ia2, Ib and IIa) of the uterine cervix predicted by malignancy grading score evaluation. European congress of pathology 2007-09-08 - 2007.
 • Ørbo, Anne; Kaino, Turid; Sager, Georg; Arnes, Marit. Bcl-2, BAX and apoptosis in endometrial hyperplasia after high dose gestagen therapy A comparison of responses in patients treated with intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone. European Congress of Pathology 2007-09-08 - 2007.
 • Ørbo, Anne; Arnes, Marit; Pettersen, Inger; Larsen, Kurt. A study comparing effects of intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone as treatment for endometrial hyperplasia. Assessment by light microscopy and morphometry. European congress ogf Pathology 2007-09-08 - 2007.
 • Ørbo, Anne; Eggen, Tormod. Cervixcancer- nye prognostiske markører.. Foredrag 2006-04-27 - 2006.
 • Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne. Progestin effects on endometrial growth In vivo and in vitro studies. 2006.
 • Ørbo, Anne. Hormonspiral kan forhindre livmorkreft. 2006.
 • Eggen, Tormod; Ørbo, Anne. Cervixcancer- ny prognostisk markør. Helse Nord Forskningskonferanse 2006-11-02 - 2006.
 • Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne. progestineffekter på endometrievekst. HelseNord Forskningskonferanse 2006-11-02 - 2006.
 • Ørbo, Anne; Vereide, Anne Beate. Fra forskning til klinisk praksis. Høstmøte - regionmøte NNFOG 2006-11-25 - 2006.
 • Ørbo, Anne; Vereide, Anne Beate. Status for levonovastudien. Møte i gruppen for nasjonal RCT studie -levonovastudien 2006-09-22 - 2006.
 • Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne. Hva fikk vi ut av pilotstudien. Møte i gruppen for nasjonal RCT studie - levonovastudien 2006-09-22 - 2006.
 • Ørbo, Anne. Kompetansesenter for gynekologisk onkologi- Klinikk og patologi. NNFOG 2006-04-26 - 2006.
 • Ørbo, Anne; Vereide, Anne Beate. Behandling og oppfølging av endometriehyperplasi. Møte for privatpraktiserende gynekologer i Østlandsområdet 2005-02-02 - 2005.
 • Ørbo, Anne. Endometriehyperplasi - Behandling og oppfølging. Møte for Kvinneklinikken på Ullevål sykehus 2005-11-08 - 2005.
 • Ørbo, Anne; Vereide, Anne Beate. Behandling og oppfølging av endometriehyperplasi. Møte for privatpraktiserende gynekologer i Østlandsområdet 2005-06-06 - 2005.
 • Ørbo, Anne; Vereide, Anne Beate. Behandling og oppfølging av endometriehyperplasi levonovastudien. Møte for privatpraktiserende gynekologer i Oslo 2005-04-22 - 2005.
 • Ørbo, Anne. Behandling av endometriehyperplasi med hormon-spiral. Seminar om randomiserte kliniske forsøk (RCT): Klinisk forskning med multisenter 2005-04-07 - 2005.
 • Vereide, Anne Beate; Ørbo, Anne. Levonovastudien: En oppdatering. Årsmøte Nord-Norsk gynekologisk forening 2005-04-07 - 2005-04-09 2005.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no