Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Kultur og litteratur


Schimanski, Johan

Førsteamanuensis
Kultur og litteratur

Funksjon
Førsteamanuensis allmenn litteraturvitenskap

Telefon
776 44231

Epost

Kontor/besøksadresse
Svfak / Humfak bygget
SVHUM A 1007
Ansatte: Johan Schimanski

Alternativ Kontaktinfo

treffetid tirsdager 13.15-14

kortversjon av vevadresse: http://uit.no/ansatte/johan.schimanski

twitter_mini-a.png følg på twitteracademia.edublog med Ulrike Spring på forskning.no


Biografiske data

1963 født Stockholm

-1981 skolegang i England, Botswana, Zambia og Norge

1990 Magistergrad i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 School of Criticism & Theory, Dartmouth College, USA

1994 gjesteforsker ved Universitetet i Aberystwyth

1995, 1997 førsteamuensisvikar, Universitetet i Oslo

1997 Dr. art., Universitetet i Oslo

1998- Førsteamuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø

2006 Gjesteprofessor i grensestudier, Centre for Border Studies, Universitetet i Glamorgan

2011 Gjesteforsker ved Amsterdam School of Cultural Analysis


Verv

1999-2000 instituttleder, Institutt for allmenn litteraturvitenskap

1999-2001 styre, Senter for miljø- og utviklingsstudier

2000-2001 leder, Norsk selskap for 1700-tallsstudier; organisator konferanse for 1700-tallsstudier; leder, arbeidsgruppe for Åpen og fleksibel utdanning, Humanistisk fakultet

2003-2004 bidragsyter til internettkurset Lesekunst.no

2004-2007 medarrangør symposier og workshops i grensepoetikk og i arktiske diskurser, i Tromsø, Wien, Glamorgan og Longyearbyen

2004-2006 styre, Centre for Peace Studies; styre, Ordkalotten internasjonale litteraturfestival

2006 keynote, International Association of Scandinavian Studies-konferanse

2007-2009 styre, Kvinnforsk

2007- medlem, Nasjonalt fagråd i allmenn litteraturvitenskap

2008 keynote, symposium i Istanbul; medarrangør to internasjonale konferanser, Arctic Discourses 2008 og europeiske konferansen til Association of Borderland Studies i Kirkenes

2008-2009 medlem fakultetsråd, humanistisk fakultet

2009 varamedlem, styre Ph.D.-programmet, Humanistisk fakultet

2009- leder, styre Programstyret for årsstudium i kjønnsstudier

2012-2014 medlem, internasjonal vitenskapelig komité, første verdenskonferansen, Association for Borderlands Studies

Medlem, redaksjonsrådene for EyeCorner Press, Literary Cartographies, Fafnir: The Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

Ekstern leser for forlag, tidsskrifter og forskningsstiftelser (28 tekster i perioden 2008-2011).

Medlem i stillings- og doktorgradskomiteer.

Medlem i interne og ekstern eksamenskommisjoner.

Invitert foredragsholder og opponent, universiteter og akademier i Stockholm, Wien, Kjøpenhavn, Göteborg, Düsseldorf, Göttingen, Åbo, Istanbul, Aalborg, Bergen, Uppsala, Nijmegen, Potchefstroom og Oslo, samt skoler og litteraturfestivaler i Lillehammer, Molde, Sortland, Stokmarknes, Kirkenes og Tromsø.

Veileder for tiden (2012) 2 doktorander, Silje Gaupseth og Sigfrid Kjeldaas. Har vært veileder for Holger Pötzsch, disputert april 2012. Veileder for tre mastersstudenter.


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser
 • grenser og litteratur
 • nasjonal identitet i litteratur
 • postkolonialisme
 • arktiske diskurser
 • litteratur på walisisk
 • litterære falsknerier
 • science fiction
 • sjangerteori

Forskningsprosjekter

2001-2004 prosjektdeltaker, Tid og rom i Hamsuns prosa

2002- Mottakelsen av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874

2004- deltaker og organisator forskningsgruppen Border Poetics http://uit.no/borderpoetics/

2005- deltaker og organisator forskningsprosjektet Arktiske diskurser (NFR) http://uit.no/humfak/arkdisk/

2010-2012 medleder forskningsprosjektet Border Aesthetics (NFR/KULVER) http://hurl.no/borderaesthetics/uIr

2012-2016 medleder for Universitetet i Tromsøs del av EUBORDERSCAPES (EU RP7), koordinert av University of Eastern Finland http://www.euborderscapes.eu


Andre publikasjoner

STØRRE ARBEID/UTGIVELSER

"Falskneri som pre-romantisk trope: Iolo Morganwg 1747-1826." Magistergradsavhandling. Universitetet i Oslo (Avdeling for allmenn litteraturvitenskap), 1990.

"A Poetics of the Border: Nation and Genre in Wythnos yng Nghymru Fydd and Other Texts by Islwyn Ffowc Elis." Dr. art.-avhandling. Universitetet i Oslo, 1996.

cover Border Poetics De-Limited

 

 

med Stephen Wolfe, red. Border Poetics De-limited. Hannover: Wehrhahn, 2007.

 

med Stephen Wolfe og Einar Niemi, red. Journal of Northern Studies 1/2009: special issue on Cultural Production and Negotiation of Northern Borders.

med Stephen Wolfe, red. Nordlit 24 (2009): special issue on Cultural Production and Negotiation of Borders. http://borderpoetics.wikidot.com/forum/t-174818#post-594029

med Stephen Wolfe, red. Journal of Borderlands Studies 25.1 (2010): special dossier on Cultural Production and Negotiation of Borders.

cover Arctic discourses

 

 

med Anka Ryall og Henning Howlid Wærp, red. Arctic Discourses. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

 

Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis.jpg

 

 

med Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp, red. Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Trondheim: Tapir, 2011

 Arbeider i CRIStin

 • Schimanski, Johan. Pronouncing it the Porder: Ascribing Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen’s The Salt Bin. Rodopi 2013 (157) ISBN 978-90-420-3638-3. ISSN 0924-1426.s 181 - 198.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Oppdagelsesreise blir til litteratur: Skrivestrategier i mottakelsen av den østerriksk-ungarske nordpolsekspedisjonen (1872-1874). Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 57 - 90.
 • Schimanski, Johan; Lang, Birgit. Das Subjekt am Grenzübergang: Terézia Moras „STILLE. mich. NACHT“ und Yoko Tawadas „Das Leipzig des Lichts und der Gelatine“. Zeitschrift für deutsche Philologie 2010; Volum 129 (Sonderheft). ISSN 0044-2496.s 161 - 179.
 • Schimanski, Johan. Reading Gender in Border-Crossing Narratives. University of Wales Press 2010 ISBN 9780708321706.s 105 - 126.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. A Black Rectangle Labelled “Polar Night”: Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s 19 - 42.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Explorers' Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874. (fulltekst) Acta Borealia 2009; Volum 26 (1). ISSN 0800-3831.s 50 - 76.s doi: 10.1080/08003830902951532.
 • Schimanski, Johan. Border Order, Border Muddles, Split Little Peas. (fulltekst) Orbis Litterarum 2009; Volum 64 (4). ISSN 0105-7510.s 339 - 348.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Polarwissenschaft und Kolonialismus in Österreich-Ungarn: Zur Rezeption der österreichisch-ungarischen Polarexpedition (1872-1874). Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 2009; Volum 9 (2). ISSN 1681-7001.s 53 - 71.
 • Schimanski, Johan. Grensen - litterært faktum med romlig form. Åbo Akademis Förlag 2008 ISBN 978-951-765-418-0.s 19 - 37.
 • Schimanski, Johan. The Postcolonial Border: Bessie Head’s “The Wind and a Boy”. Rodopi 2007 ISBN 9789042021631.s 71 - 91.
 • Schimanski, Johan. Hamsuns koloniale nonsens. (fulltekst) 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 81 - 116.
 • Schimanski, Johan. Crossing and Reading: Notes towards a Theory and a Method. (fulltekst) Nordlit 2006 (19). ISSN 0809-1668.s 41 - 63.
 • Schimanski, Johan. Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism. Novus Forlag 2006 (14) ISBN 9788270994304. ISSN 0333-4791.s 201 - 214.
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine; Wærp, Henning Howlid. Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 293 - 310.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Artic Discourses 2008. 2008 (23) ISBN 978-82-90423-79-2. ISSN 0809-1668.s 172 - 182.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Border Poetics De-limited. Wehrhahn Verlag 2007 (9) ISBN 3865250335. ISSN 1863-8392.s 9 - 26.
 • Schimanski, Johan. Litteratur og grenser. samling, Forfatterstudiet i Tromsø 2014-01-22 - 2014.
 • Schimanski, Johan. Partnerskap - noe å satse på?. Horisont 2020: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (prosjekt) 2014-01-16 - 2014-01-16 2014.
 • Schimanski, Johan. Constructing imagery, mythologies of the Arctic. Constructions of North 2014-01-24 - 2014.
 • Schimanski, Johan. The Bordering of the Sensible: Border Politics and Border Poetics. Relocating Borders (prosjekt) 2013-01-11 - 2013-01-13 2013.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blogg: Å minne og gjenskape en polarekspedisjon. (fulltekst) forskning.no 2013.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Blogg: Kulturhistorie på besøk hos miljøhistorie. (fulltekst) forskning.no 2013.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blog: Discourse Meets Environment. (fulltekst) Northern Nations, Northern Natures 2013.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Blogg: Fra arktiske diskurser til arktiske moderniteter. (fulltekst) forskning.no 2013.
 • Schimanski, Johan. Humaniora, samfunnsvitenskap og grenser. Fredagskvarteret 2013-11-15 - 2013.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Borders of the Arctic in Exploration Narratives: The Austro-Hungarian Polar Expedition 1872-1874. Northern Nations, Northern Natures 2013-11-09 - 2013-11-11 2013.
 • Schimanski, Johan. Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Nasim Karim and Romeo Gill. Border Code 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.
 • Schimanski, Johan. WP 10: (Cultural Production) and employing the Borderscapes metaphor. (fulltekst) (prosjekt) EUBORDERSCAPES Newsletter 2013 (3).s 5 - 5.
 • Schimanski, Johan. Representation-Fiction at Borders: Introduction to Discussion. AntiAtlas des Frontières / AntiAtlas of Borders 2013-09-30 - 2013-10-02 2013.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Fra et hav av is til et hav av mennesker: Mottakelsen av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874. Forskningsdagene 2013-09-25 - 2013-09-25 2013.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. The Melting Archive: The Arctic and the Archives' Others. Archives of the Arctic. Ice, Entropy and Memory 2013-09-18 - 2013-09-20 2013.
 • Schimanski, Johan. Aktuelle perspektiver på Goethes Faust. Prøveforelesning 2013-09-16 - 2013-09-16 2013.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. The Return of a Polar Expedition. Commemoration of Austro-Hungarian North Pole Expedition (fulltekst) (prosjekt) 2013-09-02 - 2013-09-04 2013.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Doing Border Aesthetics: Three Examples. EUBORDERSCAPES Workshop III (prosjekt) 2013-07-02 - 2013-07-03 2013.
 • Schimanski, Johan. Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Roda Ahmed and Amal Aden. European Border Studies Conference: Mapping Conceptual Change in Thinking European Borders (prosjekt) 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Schimanski, Johan. - Forståinga vår av grenser er i rask endring. (fulltekst) (prosjekt) 2013.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Report on the “Border Aesthetics” conference, University of Tromsø, Tromsø 5–8 September 2012. (fulltekst) EUBORDERSCAPES Newsletter 2013 (2).s 7 - 8.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Border | Aesthetics: REPORT: The final conference of the Border Aesthetics research project University of Tromsø, Tromsø. 5‐8 September 2012. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter 2013; Volum 33 (2).s 7 - 9.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Arctic Negotiables: The Panic of 1873 and the Archaeology of Modernity and Modernism. Arctic Modernities Symposium 2013-04-10 - 2013-04-11 2013.
 • Schimanski, Johan. Schönbrunn & Hietzing: Kulturhistorisk tur. Historikertur 2013-03-13 - 2013-03-13 2013.
 • Schimanski, Johan. Borderscaping the Russian-Norwegian Borderline. (data) Chto delat newspaper 2013; Volum 11 (35).s 16 - 18.
 • Schimanski, Johan. Ellisif Wessel som grensefigur. Litterære og biografiske resepsjoner. Festseminar for Irene Iversen 2013-01-25 - 2013-01-25 2013.
 • Schimanski, Johan. Grensebegreper og begrepsgrenser. Kulturforskning og tverrfaglighet: Begreper på vandring 2012-02-07 - 2012-02-08 2012.
 • Gramnæs, Martin; Schimanski, Johan. Språkdiskusjon utenom det vanlige. (data) 2012.
 • Schimanski, Johan. [review of] Also Make the Heavens: Virtual Realities in Science Fiction. Svante Lovén. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 60, Uppsala 2010.. (fulltekst) Samlaren : tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 2012; Volum 133. ISSN 0348-6133.s 431 - 433.
 • Schimanski, Johan. En drømmedag med en forsker. Forskningsrådets Humaniorapris 2012 2012-11-08 - 2012-11-08 2012.
 • Schimanski, Johan. Grensenes gjenkomst. Filosofiske samtaler (sammendrag) 2012-09-22 - 2012-09-22 2012.
 • Schimanski, Johan. Disorientation, Unorientation, Post-Orientation. Disorientation workshop 2012-06-15 - 2012-06-15 2012.
 • Görling, Reinhold; Schimanski, Johan. Sovereignty. Border Aesthetics Sommarøy workshop 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.
 • Görling, Reinhold; Schimanski, Johan. Reading Kafka’s ‘Die Sorge des Hausvaters’ as a Text about Sovereignty, Aesthetics and Borders. Border Aesthetics conference 2012-09-05 - 2012-09-07 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Schimanski, Johan. Grenseforsking for 68 millionar kroner. (fulltekst) 2012.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Medialisierung/Verhandlung Arktis/Europa. Die Rückkehr der österreichisch-ungarischen Polarexpedition über Norwegen und Deutschland nach Wien, 1874. Henrik-Steffens-Vorlesung (sammendrag) 2012-06-26 - 2012-06-26 2012.
 • Schimanski, Johan. The Austro-Hungarian Polar Expedition and Expedition Doctor Gyula Kepes. Abelprisvinner Endre Szemerédis besøk i Tromsø 2012-05-24 - 2012-05-24 2012.
 • Schimanski, Johan. Liminality and Borders in Literary Aesthetics. The 6th International Seminar on Liminality and texts 2012-04-16 - 2012-04-18 2012.
 • Øistad, Beate Sletvold; Mortensen, Ellen; Bolsø, Agnes; Rogg, Elisabet; Schimanski, Johan. Forstå samfunnet - studer kjønn!. (fulltekst) 2012.
 • Schimanski, Johan; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar?. (fulltekst) 2012.
 • Schimanski, Johan. Hva skal en litteraturviter med tegneserier, og hva sier det oss om tegneserier?. utstillingsåpning "Tegneserier - Litteratur? Kunst? Kommers?" 2012-03-21 - 2012-03-21 2012.
 • Schimanski, Johan; Wintervold, Morten; Hallberg, Anna. Poetisk salong: Anna Hallberg og Morten Wintervold i samtale med Johan Schimanski. Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012-02-29 - 2012-03-04 2012.
 • Schimanski, Johan. Grensens nett. Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012-02-29 - 2012-03-04 2012.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Nordpolen som mediebegivenhet i Sentraleuropa. Fikseringer - Polarheltbilder: fotografier, forestillinger, mediebegivenheter 2012-01-27 - 2012-10-27 2012.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Presentasjon av artikkelen "A Black Rectangle Labelled 'Polar Night': Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874". Boklansering: Arctic Discourses 2011-01-06 - 2011.
 • Schimanski, Johan. Victor Turner and the Border Fantastic. Beyond Boundaries: Exploring the Concepts of Liminality and Alterity 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Schimanski, Johan. Presentasjon av boken Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Boklansering: Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.
 • Schimanski, Johan. Introduction: Le Cerf-Volant. Filmgrenser / Filmborders 2011-10-24 - 2011-10-24 2011.
 • Schimanski, Johan. Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Bin. Boundaries Seminar 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Schimanski, Johan. Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape. Boundaries Seminar 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Schimanski, Johan. The Disorientating Epistemology of the Border. Gjesteforelesning 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.
 • Schimanski, Johan. Reading for Borders. Gjesteforelesning 2011-10-18 - 2011-10-18 2011.
 • Sojtaric, Maja; Schimanski, Johan. Science fiction er død. (fulltekst) Labyrint 2011 (3). ISSN 1890-565X.s 18 - 19.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Elling Carlsen og katolikkene på Nordpolen – eller Frans Josefs Land før Nansen. Lørdagsuniversitetet 2011-10-01 - 2011-10-01 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Gendered Discourses of Celebration and the Formation of Arctic Heroes. Gender and Arctic Discourses 2011-09-27 - 2011-09-29 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blogg: Arktis eller ikke Arktis?. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Setting the Borders of the Arctic in the Discourse of the Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874. Narrating the High North 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.
 • Schimanski, Johan; Pötzsch, Holger; Thuen, Inger Præsteng; Benjaminsen, Tom. Utforsker grenser. Avisa Tromsø 2011.s 18 - 18.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Oscar II’s Lands: Receiving Austro-Hungarian Polar Explorers in Norway and Sweden in 1874. Scandinavian Polarities: Scandinavia, the North and the Polar Regions 2011-06-24 - 2011-06-24 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Welcome on German Soil:: Using an Arctic Expedition to Negotiate National Identities. Internal seminar 2011-06-22 - 2011-06-22 2011.
 • Schimanski, Johan. Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape. Border Aesthetics Rome Workshop 2011-05-26 - 2011-05-26 2011.
 • Schimanski, Johan. Disorientating Borders. ASCA Miniconference: Extremely Close and Incredibly Slow 2011-06-17 - 2011-06-17 2011.
 • Schimanski, Johan. Border Reading Double Vector: The Epistemology of Border-Crossings. Scapes research seminar 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.
 • Schimanski, Johan; Arntzen, Even. Et litteraturfiendtlig UiT?. (fulltekst) Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Schimanski, Johan. Reading for Borders and Aesthetics. SALT external workshop 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.
 • Schimanski, Johan. How National Borders are Created and Negotiated in Interaction with Narrativity, Aesthetics, and Interpretation. SALT lecture 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.
 • Schimanski, Johan. Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Pit. Å gi forskning form. Tenke, skrive, publisere 2011-02-01 - 2011-02-02 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Habsburg Colonialism and the Remedialization of Franz Joseph Land. Postcolonial and Intermedial Research: An Exchange of Ideas 2011-02-18 - 2011-02-18 2011.
 • Schimanski, Johan. Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape. Remaking Borders 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blogg: Koselige isbjørn. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2010.
 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid; Gaupseth, Silje. Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. (fulltekst) Forskerforum 2010; Volum 42 (10). ISSN 0800-1715.s 24 - 26.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. The Reception of the Austro-Hungarian Arctic Expedition in Hamburg, 1874. Narrating the High North hurtigruteseminar 2010-11-29 - 2010-11-30 2010.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blogg: Å gjengi karikaturer. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2010.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Blogg: Forskningsturisme. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2010.
 • Wolfe, Stephen; Schimanski, Johan; Otte, Martha; Høtvedt, Martin. TIFF og universitetet samarbeider om filmhøst: Inviterer til film og grensedebatt. 2010.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Julius Payer. (fulltekst) 2010.
 • Schimanski, Johan. Dafydd ap Gwilym. (fulltekst) 2010.
 • Schimanski, Johan. Cywydd. (fulltekst) 2010.
 • Schimanski, Johan. Cynghanedd. (fulltekst) 2010.
 • Schimanski, Johan. Truth and beauty (or not) of borders. gjesteforelesning 2010-10-14 - 2010-10-14 2010.
 • Schimanski, Johan. Grenser: identitet, estetikk, verdier. Kulturforskningens teori, praksis og relevans 2010-02-01 - 2010-02-02 2010.
 • Schimanski, Johan. Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen. Boundaries In and Of Literature Video Seminar 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.
 • Schimanski, Johan. Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen. Challenging Colonialism and Homogenizing Modernity: Theory, Methodology and Literary Analysis 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.
 • Schimanski, Johan; Määttä, Jerry; Dahl, Thomas. Samtale om science fiction-fankultur: Skap din egen fremtid nå! Om science fiction-fans og hvordan kulturforbruk kan være kreativt.. Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space 2010-11-18 - 2010-11-18 2010.
 • Schimanski, Johan. Erfaringer med bruk av Twitter i undervisning. Bruk av Facebook og Twitter i undervisning 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.
 • Schimanski, Johan. Introduction to Fatih Akin, "Im Juli" (2000). Filmgrenser/Filmborders 2010-11-01 - 2010-11-01 2010.
 • Schimanski, Johan. Grensens estetikk. Internasjonal kultursatsing i nord! Nordnorsk kulturpolitisk konferanse under festspillene i Nord-Norge 2010-06-22 - 2010-06-22 2010.
 • Schimanski, Johan. Om grenser. Boklansering, Henning Howlid Wærp, E8 Nord 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. En polarekspedisjon vender hjem: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874. Forskningsdagene 2010 2010-09-26 - 2010-09-26 2010.
 • Schimanski, Johan. Å krysse grenser, å forhandle mannlighet. Kvinneforskermaraton 2009-09-19 - 2009.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen; Niemi, Einar a. Introduction: Cultural Production and Negotiation of Northern Borders. Journal of Northern Studies 2009 (1). ISSN 1654-5915.s 7 - 11.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Introduction: Cultural Production and Negotiation of Borders. (fulltekst) Nordlit 2009 (24). ISSN 0809-1668.s 5 - 8.
 • Schimanski, Johan. Litteratur er viktig. Nordlys 2009; Volum 108 (215). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Lindholm, Audun; Schimanski, Johan. Fra Algernon til Aardvark: Norske science fiction-fanziner på 1970- og 80-tallet. Vagant 2009 (3). ISSN 0802-0736.s 8 - 17.
 • Schimanski, Johan. Sverige tvetydig overfor science fiction [anmeldelse av Jerry Määttä, Raketsommar. Science Fiction i Sverige 1950–1968, Lund: elleströms förlag 2006]. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009; Volum 96 (2). ISSN 0013-0818.s 191 - 195.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. The ABS-Europe Biennale Kirkenes Conference Report: Cultural Production and Negotiation of Borders. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter 2009; Volum 29 (2).s 10 - 14.
 • Schimanski, Johan; Scott, James. The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies ‘Cultural Production and Negotiation of Border’: Kirkenes, 11-13 September 2008. (fulltekst) (prosjekt) EUDIMENSIONS Newsletter 2009 (5).s 8 - 10.
 • Schimanski, Johan. The Theoretical Basis of Border Poetics. Grensprojekwerkswinkel / Boundaries Project Workshop 2009-03-12 - 2009-03-13 2009.
 • Schimanski, Johan; Leikvoll, Jan Roar; Gabrielsen, Gøhril; Kollbotn, Kjersti. Nye stemmer: Tre ferske forfattere snakker om motivasjonen for å skrive, og valg av vold som tema (paneldiskusjon). Ordkalotten - Tromsø Internasjonale Litteraturfestival 2009-10-03 - 2009.
 • Schimanski, Johan; Sæterbakken, Stig; Edenborg, Carl-Michael. Vold i nordisk samtidslitteratur (Paneldiskusjon). Ordkalotten - Tromsø Internasjonale Litteraturfestival (sammendrag) 2009-09-30 - 2009.
 • Per, Næss; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Polare helter fra det sentrale Europa. 2008.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Kulturmøter: matrosene. Forskningsseminar historie 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.
 • Schimanski, Johan. Presentasjon av pågående grenseforskning. Internseminar om grenseforskning, UiT 2008-03-12 - 2008-03-12 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Schimanski, Johan. Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit 2008. ISSN 0809-1668.s 9 - 9.
 • Sojtarić, Maja; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan. Polare helter fra det sentrale Europa. (fulltekst) Labyrint 2008 (1). ISSN 1890-565X.s 12 - 14.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Russell A. Potter, Arctic Spectacles. The Frozen North in Visual Culture, 1818–1875, Seattle & London: University of Washington Press 2007, ISBN 9780773533325, ix + 258 pp.. Journal of Northern Studies 2008 (2). ISSN 1654-5915.s 93 - 97.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874. (fulltekst) (prosjekt) 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan; Ryall, Anka. "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.). 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan. Intervju om konferansen Arctic Discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar.. 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Explorers’ Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874. Circumpolar History and Public Policy Research Group seminar 2008-12-04 - 2008-12-04 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition. Arktiske diskurser workshop 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Arktiske diskurser. Litteraturvitenskap nå 2008 2008-10-17 - 2008-10-18 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition. Human Dimensions in the Circumpolar Artic 2008-10-08 - 2008-10-10 2008.
 • Schimanski, Johan. The Theoretical Basis of Border Poetics. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.
 • Schimanski, Johan. Reading Borders. Changes in the boundaries of knowledge – The changing boundaries of knowledge 2008-05-27 - 2008-05-29 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Narrative Borders in Arctic Exploration Discourse: The Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874. Où commence, où finit le Nord? Nordicité, frontières et territoires 2008-04-16 - 2008-04-17 2008.
 • Schimanski, Johan. Ytterst på Vingene: Grenser i Skogheims Sulis. Forfatterstudiet seminar 2008-01-30 - 2008.
 • Schimanski, Johan. Et gjensydd sår: Om Roy Jacobsens Grenser. Ordkalotten - Tromsø Internasjonale Litteraturfestival 2008-10-01 - 2008-10-01 2008.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Popular Images and Imaginings of the Arctic in Central Europe. Norsk Polarinstitutt lunsjforedrag 2008-05-23 - 2008-05-23 2008.
 • Schimanski, Johan. Presentasjon av prosjektet Arktiske diskurser. Universitetet i Tromsøs 40-årsfest, markering ved det humanistiske fakultetet 2008-03-28 - 2008-03-28 2008.
 • Schimanski, Johan. Er grenser egentlig fiksjoner? Grenser i litteratur og film. Lørdagsuniversitetet (fulltekst) 2008-01-12 - 2008-01-12 2008.
 • Schimanski, Johan; Lachnit, Peter. Dimensionen - Die Welt der Wissenschaft. 2007.
 • Schimanski, Johan. No Borders Without Fiction. Ph.D. Seminar 2007-12-11 - 2007-12-11 2007.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Arctic Southerners. Arktiske diskurser workshop 2007-09-04 - 2007-09-07 2007.
 • Schimanski, Johan. Can Scandinavian Borders be Mapped? Can Literature Map Borders?. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien – Perspektiven einer Geographie der Literatur 2007-10-04 - 2007-10-07 2007.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. "Die Quarneroli am Nordpol.” Österreichisch-ungarische Identitäten und arktische Fähigkeiten. Geschichte am Mittwoch 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.
 • Schimanski, Johan. Border-crossing as Translation, Translation as Border-crossing. On Cultural Translation 2007-11-24 - 2007-11-24 2007.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Prosjektet arktiske diskurser/Mottakelse og Mottakelse. [gjesteforedrag] 2007-03-21 - 2007.
 • Schimanski, Johan. Kjønn i filmen Fight Club. Kjønn og film 2007-02-14 - 2007-02-14 2007.
 • Schimanski, Johan. Grensens kultur og kulturens grenser. Cultural theory and artistic/textual representations 2007-03-09 - 2007-03-09 2007.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Kvinnen—moralens vokter i isødet?. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Tromsø—Bergen—Wien: En polarekspedisjon på veien hjem. Forskningsdagene 2007 2007-09-23 - 2007-09-23 2007.
 • Schimanski, Johan. Prinser og havfruer i nordområdene. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Schimanski, Johan; Lachnit, Peter. Diagonal. Zum Thema: Licht. 2006.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Reception and Reception: The Returns of the Austro-Hungarian North Pole Expedition, 1872–1874. Arktiske diskurser/Arctic Discourses 2006-10-12 - 2006-10-14 2006.
 • Schimanski, Johan. Grensen – litterært faktum med romlig form. IASS XXVI Grenser i nordisk litteratur 2006-08-07 - 2006-08-08 2006.
 • Schimanski, Johan. Ingen litteratur uten grenser, ingen grenser uten litteratur. Litteraturvitenskap nå! Akt IV 2006-05-12 - 2006-05-13 2006.
 • Schimanski, Johan. The Return to the Matrixial Borderspace: Dannie Abse’s ‘The Pencil Box’. The Eighteenth Annual Conference of the Association for Welsh Writing in English 2006-04-07 - 2006-04-09 2006.
 • Schimanski, Johan. No Borders Without Fiction. Centre for Border Studies lecture 2006-04-26 - 2006-04-26 2006.
 • Schimanski, Johan. Introduction on Borders and Literature: Possibilities and Implications. Borders and Literature Workshop 2006-03-29 - 2006-03-29 2006.
 • Schimanski, Johan. Ingen grenser uten litteratur, ingen litteratur uten grenser. Norsk kulturråds årskonferanse 2006-11-14 - 2006-11-16 2006.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Wien - Tromsø - Franz Josefs Land 1872-1874 og etterpå, i vitenskap, populærkultur, kunst og litteratur. Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival 2005 2005-09-07 - 2005-09-11 2005.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. ENG-3105: Border Crossing Narrative og “Grensepoetikk”. 2005.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse; Sæbbe, Yngve Olsen. 9 mill. til forskning på arktisk litteratur. 2005.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Fermariello, Ugo. [om arktiske diskurser]. 2005.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Introduction to Round Table Discussion: Borders Differences Distances. Borders Differences Distances 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.
 • Schimanski, Johan. Panel Discussion Contribution on Teaching Gender in Border Studies. Gendering Borders Studies: (Inter)disciplinary Approaches 2005-10-14 - 2005-10-15 2005.
 • Schimanski, Johan. Fantastic Borderings. Borders and Borderlands 2005-09-26 - 2005-09-30 2005.
 • Schimanski, Johan; Spring, Ulrike. Representasjon og resepsjon i arktisk diskurs: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen, 1872-1874. Arktiske diskurser 2005-04-27 - 2005-04-29 2005.
 • Schimanski, Johan. Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism. Societas Celtologica Nordica 7th Symposium 2005-05-06 - 2005-05-08 2005.
 • Schimanski, Johan; Lang, Birgit. Grenzgängerinnen: Transitory Borders in Contemporary German Literature. Crossing Borders: Histories, Theories and Identities 2004-12-02 - 2004-12-04 2004.
 • Schimanski, Johan. Postkoloniale Reise als Umkehrung. (fulltekst) IASLonline 2004. ISSN 1612-0442.
 • Liepe, Lena; Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Borders and Frames / Grenser og rammer: Volumes 1-3. 2004.
 • Schimanski, Johan. Postkolonial teori: Artikler. 2004.
 • Schimanski, Johan. Postkolonial litteratur: Dikt & noveller. 2004.
 • Schimanski, Johan. [interview on Angharad Tomos]. 2004.
 • Schimanski, Johan; Elven, Inger Merete. Om fabelprosa på Laterna Magica. 2004.
 • Schimanski, Johan. The Stitched Wound: The Borders of European War in Roy Jacobsen�s Grenser. IASS (International Association of Scandinavian Studies) 25th Conference 2004-08-02 - 2004-08-04 2004.
 • Schimanski, Johan. Hamsun�s Colonial Nonsense. Postkolonial tilgang til skandinavisk litteratur og kunst 2004-03-22 - 2004-03-24 2004.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Workshop 2: Reading the opening of Heart of Darkness through border poetics. Border poetics? - A Comparative Perspective 2004-11-11 - 2004-11-13 2004.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen. Workshop 1: Border Poetics � A Project Proposal. Border poetics? - A Comparative Perspective 2004-11-11 - 2004-11-13 2004.
 • Schimanski, Johan. Metodisert teori. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2002; Volum 5 (2). ISSN 0809-2044.s 179 - 184.
 • Schimanski, Johan. Island Horizons: Territorial/Textual Borders in Derek Walcott's 'Names'. Terms of Empire 2000-06-09 - 2000-06-11 2000.
 • Schimanski, Johan. Vil du være kvinne igjen?. Utflukt 1999; Volum 1/2. ISSN 0804-9327.s 74 - 75.
 • Schimanski, Johan. �Che Gelida Manina� in Welsh: Internal and External Cultural Translation in the Future Wales of Islwyn Ffowc Elis. The 3rd International Conference of the Estonian Association of Comparative Literature: Culture and Nation at the Turn of the Millenium 1999-10-03 - 1999-10-06 1999.
 • Schimanski, Johan. Smugling over litteraturens grenser: Canetti og grenseteorien idag. Nordisk selskab for Litteraturforsknings 2. konference: Verdenslitteratur 1999-08-19 - 1999-08-21 1999.
 • Schimanski, Johan. Nasjon gir nasjonalisme. (fulltekst) 1997.
 • Schimanski, Johan; Røssaak, Eivind. Litteraturens veiskilt. Morgenbladet 1997. ISSN 0805-3847.s 5 - 5.
 • Schimanski, Johan; Lindgren, Lena. Forskjellenes fellesskap. Klassekampen 1997. ISSN 0805-3839.s 13 - 13.
 • Schimanski, Johan. Hen Wraig y Bala. Barn 1997. ISSN 1357-4256.s 414 - 415.
 • Schimanski, Johan. A Poetics of the Border: Nation and Genre in Wythnos yng Nghymru Fydd and Other Texts by Islwyn Ffowc Elis. (omtale) 1996.
 • Schimanski, Johan. Kanon utenfra. (fulltekst) Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur 1995 (2). ISSN 0806-8623.s 49 - 51.
 • Schimanski, Johan; Brooks, Simon. Wales og den post-moderne nasjonalismen. Gateavisa 1993 (143). ISSN 0802-2216.s 35 - 37.
 • Schimanski, Johan. Falskneri som pre-romantisk trope: Iolo Morganwg 1747-1826. 1990.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no