Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Sand, Jan Yngve

Professor
Handelshøgskolen

Funksjon
Professor

Telefon
776 45540

Mobil
958 19 755

Epost

Kontor/besøksadresse
Teorifagbygget hus 5
Sand Jan Yngve.jpg

Verv

Medlem av programstyret for Økonomiske Fag.

Honorary Research Fellow ved Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School

Styremedlem i RESULT ved UiT.


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.


Forskningsprosjekter

"Innovasjon, regulering og grønn energi", forprosjekt finansiert av Regional Forskningsfond Nord-Norge. 2010 - 2011.

"Et kunnskapsbasert Nord-Norge", finansiert av Sparebanken Nord-Norge og Innovasjon Norge. 2010 - 2011.

"The Knowledge-based society", Research Council of Norway grant 172603/V10. 2006-2010.

Konjunktur & kultur: Store Norske i omstilling. (finansiert av Store Norske Spitsbergen Kulkompani). 2006-2009.


Publikasjoner i Munin

Andre publikasjoner
Publiserte artikler

Sand, J. Y. (2012), "Infrastructure quality regulation", Transport Policy, forthcoming

Sand, J.Y. (2011), "Tine-saken: Blir det lettere å være dominerende aktør nå?", Samfunnsøkonomen,nr 6, 2011

Clark, D., Ø. Foros og J.Y. Sand (2011), "Foreclosure in contests", Public Choice.

Sand, J.Y., S. Østbye og O. Westerlund (2011), "Management, markets and politics: Statistical screening for historical footprint In Arctic coal mining", Problems and Perspectives in Management no. 3, vol. 9.

Clark, D. og J.Y. Sand (2010), "Endogenous Technology Sharing in R&D Intensive Industries", Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, http://www.economics-ejournal.org/ , no. 1, vol. 4, 2010.

Foros, Ø., H.J. Kind og J.Y. Sand (2009), "Entry may increase network providers' profit", Telecommunications Policy 33, p.484-494

Foros, Ø., H.J. Kind og J.Y. Sand (2009), "Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort", Southern Economic Journal 76, 266-282

Sand, J.Y., S. Østbye og O. Westerlund (2009), "Omstilling og omstendigheter - et samfunnsøkonomisk tilbakeblikk på kulldriften", i Mikalsen og Solberg (red.), Det store kullrushet - Industriell omstilling i arktis, Gyldendal Akademiske Forlag.

Pettersen, R. og J.Y. Sand (2009), "Nødvendig med en tøffere prisregulering av Telenor og NetCom?", Samfunnsøkonomen nr. 2, 2009

Sand, J.Y. (2009) "Efficiency in complementary partnerships with competition", Managerial and Decision Economics, vol. 30 (1), p.57-70, Wiley & Sons

Foros, Ø., H.J. Kind and J.Y. Sand (2005), "Do incumbents choose low interconnection quality in the internet?", Information Economics and Policy, vol. 17, p.149-164, Elsevier.

Sand, J.Y. (2004) "Regulation with non-price discrimination", International Journal of Industrial Organization, vo.. 22, p. 1289-1307, Elsevier.

Foros, Ø., B. Hansen and J.Y. Sand, (2002), "Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market", in Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 2, p.259-278, Kluwer.

Foros, Ø., S.Jensen and J.Y. Sand (1999) "Damaging Network Subscription", Communications & Strategy, no. 33, 1st quarter 1999.

Foros, Ø. og J.Y. Sand (1999), "Asymmetrisk regulering innen telekommunikasjon" ("Asymmetric regulation in telecommunications), i Norsk Økonomisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Economics) no. 2, 1999.

Foros, Ø. og J.Y. Sand (1997), "Telemarkedet: Nye regulatoriske utfordringer" ("The telecommunications market: New regulatory challenges), Sosialøkonomen nr.4 1997Arbeider i CRIStin

 • Nilssen, Tore; Sand, Jan Yngve; Clark, Derek John. Motivating over Time: Dynamic Win Effects in Sequential Contests. Memorandum 2012 (28). ISSN 0809-8786.
 • Sand, Jan Yngve. Infrastructure quality regulation. Transport Policy 2012; Volum 24. ISSN 0967-070X.s 310 - 319.s doi: 10.1016/j.tranpol.2012.09.001.
 • Sand, Jan Yngve; Clark, Derek John; Foros, Øystein. Foreclosure in contests. (prosjekt) Public Choice 2011; Volum 148 (1-2). ISSN 0048-5829.s 215 - 232.s doi: 10.1007/s11127-010-9653-2.
 • Østbye, Stein; Sand, Jan Yngve; Westerlund, Olle. Management, markets and politics: Statistical screening for historical footprints in Arctic coal mining. Problems & Perspectives in Management 2011 (3). ISSN 1727-7051.
 • Sand, Jan Yngve. Tine-saken: Blir det lettere å være dominerende aktør nå?. Samfunnsøkonomen 2011 (6). ISSN 1890-5250.s 16 - 21.
 • Sand, Jan Yngve; Clark, Derek John. Endogenous Technology Sharing in R&D Intensive Industries. (fulltekst) Economics 2010; Volum 4. ISSN 1864-6042.s doi: 10.5018/economics-ejournal.ja.2010-1.
 • Sand, Jan Yngve; Østbye, Stein; Westerlund, Olle. Omstilling og omstendigheter - et samfunnsøkonomisk tilbakeblikk på kulldriften. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 83 - 121.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve. Entry may increase network providers' profit. Telecommunications Policy 2009; Volum 33 (9). ISSN 0308-5961.s 486 - 494.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve. Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort. Southern Economic Journal 2009; Volum 76 (1). ISSN 0038-4038.s 266 - 282.
 • Sand, Jan Yngve. Efficiency in complementary partnerships with competition. Managerial and Decision Economics 2009; Volum 30 (1). ISSN 0143-6570.s 57 - 70.s doi: 10.1002/mde.1438.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve. Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort. Southern Economic Journal 2009; Volum 76 (1). ISSN 0038-4038.
 • Sand, Jan Yngve; Pettersen, Robert. Nødvendig med en tøffere prisregulering av Telenor og NetCom?. Samfunnsøkonomen 2009 (2). ISSN 1890-5250.s 4 - 16.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve. Entry may increase network providers' profit. Telecommunications Policy 2009; Volum 33. ISSN 0308-5961.s 484 - 494.s doi: 10.1016/j.telpol.2009.06.002.
 • Sand, Jan Yngve. Årets forskermøte. Økonomisk forum 2005 (1). ISSN 1502-6108.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve. Do internet incumbents choose low interconnection quality?. Information Economics and Policy 2005; Volum 17 (2). ISSN 0167-6245.s 149 - 164.
 • Sand, Jan Yngve; Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle. Do internet incumbents choose low interconnection quality?. Information Economics and Policy 2005; Volum 17. ISSN 0167-6245.s 149 - 164.
 • Sand, Jan Yngve. Regulation with non-price discrimination. International Journal of Industrial Organization 2004; Volum 22 (8-9). ISSN 0167-7187.s 1289 - 1307.
 • Sand, Jan Yngve; Foros, Øystein; Hansen, Bjørn. Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market. Journal of Industry, Competition and Trade 2002; Volum 2. ISSN 1566-1679.s 259 - 278.
 • Foros, Øystein; Hansen, Bjørn; Sand, Jan Yngve. Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market. Journal of Industry, Competition and Trade 2002; Volum 2 (3). ISSN 1566-1679.s 259 - 278.
 • Sand, Jan Yngve; Foros, Øystein. Nye regulatoriske utfordringer. Sosialøkonomen 1997; Volum 52 (4). ISSN 0038-1624.s 2 - 8.
 • Sand, Jan Yngve. Pricing in vertically related markets with differentiated downstream markets and asymmetric information. Forskermøtet for økonomer 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.
 • Sand, Jan Yngve. Er det virkelig noen nordlendinger som ønsker bonusprogrammene tilbake?. 2012.
 • Sand, Jan Yngve; Moilanen, Mikko. Dancing in the dark? Kunnskap og innovasjon i nord. Tromskonferansen 2012 2012-11-15 - 2012-11-16 2012.
 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Sand, Jan Yngve; Woll, Kristin. Need is the mother of all innovations?. INBAM 2012-03-20 - 2012.
 • Sand, Jan Yngve. Pricing in vertically related markets with differentiated downstream markets and asymmetric information. Fagseminar 2012-06-21 - 2012-06-21 2012.
 • Sand, Jan Yngve. Open access mandatory? A comment on the new policy from Research Councils UK. Munin seminar 2012-11-22 - 2012-11-23 2012.
 • Sand, Jan Yngve. Bonusskudd i foten?. Dagens næringsliv 2011. ISSN 0803-9372.
 • Clark, Derek J.; Foros, Øystein; Sand, Jan Yngve. Foreclosure in contests. (omtale) 2008 (27).
 • Arbo, Peter Nicolai; Didyk, Vladimir; Hersoug, Bjørn; Nilssen, Inge Berg; Nygaard, Vigdis; Riabova, Larissa; Sand, Jan Yngve; Østbye, Stein. Petrodevelopment 2030: Socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea. (fulltekst) 2007.
 • Foros, Øystein; Clark, Derek J.; Sand, Jan Yngve. Licensing technology and foreclosure. (omtale) 2007.
 • Sand, Jan Yngve. Årets forskermøte. Økonomisk forum 2007 (3). ISSN 1502-6108.s 24 - 27.
 • Sand, Jan Yngve; Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle. Why potential entry may increase platform sponsors' profit. International Telecommunications Society European Meeting 2006-08-22 - 2006-08-24 2006.
 • Sand, Jan Yngve. Efficiency in complementary partnerships with competition. EARIE 2006 2006-08-25 - 2006-08-27 2006.
 • Sand, Jan Yngve. Excess entry in vertically related markets. Forskermøtet 2004 2004-01-06 - 2004-01-07 2004.
 • Foros, Øystein; Hansen, Bjørn; Sand, Jan Yngve. Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market. (omtale) 2001 (32).
 • Foros, Øystein; Hansen, Bjørn; Sand, Jan Yngve. Demand-side Spillovers and Semi-collusion in the Mobile Communications Market. Advanced Workshop in Regulation and Competition: Competitive Challenge in the Network Industries, 19th annual conference, 2000.
 • Foros, Øystein; Hansen, Bjørn; Sand, Jan Yngve. Demand-side Spillovers and Semi-collusion in the Mobile Communications Market. 4th EUNIP Conference 2000.
 • Sand, Jan Yngve; Foros, Øystein. Optimal regulering av en dominant aktør. 1997 (32).
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Vedlegg:
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no