Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Bayer, Annette

Førsteamanuensis
Kjemi

Funksjon
Førsteamanuensis, Organisk kjemi

Telefon
776 44069

Epost

Kontor/besøksadresse
Realfagbygget
REALF C 420

Biografiske data

Født og oppvokst i Essen, Tyskland. Kom til Norge i 1991 og har bodd i Tromsø siden 1992, med ett års opphold i 2003 da jeg var på forskningsopphold i Stockholm, Sverige. Forskningsopphold ved Maz-Planck Institut i Dortmund i 2009.


Verv

Medlem i universitetbiblioteketstyret

Styremedlem i MabCent (Senter for forskningsbasert innovasjon)

Medlem i styringsgruppen for NORSTRUCT (Nasjonalt senter for strukturbiologi)


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser

Overgangsmetall katalyse med fokus mot utvikling av asymmetriske prossesser. Dette arbeidet omfatter metodeutvikling og syntese av nye ligander og deres metal komplekser samt testing av den katalytiske aktiviteten av metal kompleksene.

Mekanisme for iridium-katalysert imine reduksjon.

Utvikling av metallo-b-laktamase inhibitorer. Detter er et samarbeid med Hanna-Kirsti Leiros ved Norstrukt, Ørjan Samuelsen ved UNN og Pål Rognved ved UiO. Syntese og design av nye inhibitorer for enzymer med høy klinisk relevans i forbindelse med antibiotika resistens. For tiden jobber vi ut fra tre ulike scaffold.

Biologisk  orientert syntese (BIOS). Syntese av artiske marine naturstoffer og deres derivater med formål å videreutvikle og kartlegge naturstoffenes biologiske aktivitet. Detter arbeide omfatter methode utvikling, derivat syntese men kan også utvides til syntese og anvendelse av molekylære prober.


Forskningsprosjekter

Phosphininer som ligander i overgangsmetall-katalyse

Mekanisme for iridium-katalysert imine reduksjon.

Syntese av metallo-b-laktamase inhibitorer.


Interesser

Tromsø kan by på fantastisk natur og jeg er interessert i mye forskjellig friluftsliv: skibestigning, jakt og båtliv - selvom det har blitt betraktelig mindre av dette siden jeg fikk en datter i 2006 (men vi prøver å krøker tidlig).Arbeider i CRIStin

 • Hopmann, Kathrin Helen; Bayer, Annette. Enantioselective imine hydrogenation with iridium-catalysts: Reactions, mechanisms and stereocontrol. Coordination chemistry reviews 2014; Volum 268. ISSN 0010-8545.s 59 - 82.s doi: 10.1016/j.ccr.2014.01.023.
 • Kostenko, Nataliya; Eriksson, Anna Cecilia; Engqvist, Stig Olov Magnus; Villa Gonzalez, Susana; Bayer, Annette. Palladium(0)-Catalyzed Cross-Couplings of 2-Bromophosphinine. European Journal of Organic Chemistry 2013; Volum 2013 (22). ISSN 1434-193X.s 4756 - 4759.s doi: 10.1002/ejoc.201300710.
 • Lind, Karianne Fredenfeldt; Hansen, Espen; Østerud, Bjarne; Eilertsen, Karl-Erik; Bayer, Annette; Engqvist, Stig Olov Magnus; Leszczak, Kinga; Jørgensen, Trond Ø.; Andersen, Jeanette hammer. Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Barettin. Marine Drugs 2013; Volum 11 (7). ISSN 1660-3397.s 2655 - 2666.s doi: 10.3390/md11072655.
 • Melnes, Silje; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Aryl N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates from cyclotrimerization of ethynyl MIDA boronate with diynes. Tetrahedron 2013; Volum 69 (37). ISSN 0040-4020.s 7910 - 7915.s doi: 10.1016/j.tet.2013.07.027.
 • Melnes, Silje; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Cyclotrimerization of unsymmetrically bromo-substituted diynes: toward the synthesis of potential selective inhibitors of tyrosine kinase 2. Tetrahedron 2012; Volum 68 (40). ISSN 0040-4020.s 8463 - 8471.s doi: 10.1016/j.tet.2012.07.087.
 • Hopmann, Kathrin Helen; Bayer, Annette. On the Mechanism of Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Imines and Alkenes: A Theoretical Study. Organometallics 2011; Volum 30 (9). ISSN 0276-7333.s 2483 - 2497.s doi: 10.1021/om1009507.
 • Endeshaw, Molla Mellese; Bayer, Annette; Hansen, Lars Kr; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles with chiral bis(oxazoline)copper(II) and -zinc(II) triflates. European Journal of Organic Chemistry 2006. ISSN 1434-193X.s 5249 - 5259.s doi: 10.1002/ejoc.200600083.
 • Bayer, Annette. Dihydroxylation of Carbon-Carbon Double Bonds. Springer 2004 ISBN 3-540-20983-2.s 21 - 42.
 • Bayer, Annette; Endeshaw, Molla Mellese; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric hetero-Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles using chiral bis(oxazoline)-copper(II) and -zinc(II) triflates. Journal of Organic Chemistry 2004; Volum 69. ISSN 0022-3263.s 7198 - 7205.
 • Källström, Klas; Hedberg, Christian; Brandt, Peter; Bayer, Annette; Andersson, Pher G.. Rationally designed ligands for asymmetric iridium-catalyzed hydrogenation of olefins. Journal of the American Chemical Society 2004; Volum 126. ISSN 0002-7863.s 14308 - 14309.
 • Bayer, Annette. Aminohydroxylation of Carbon-Carbon Double Bonds. Springer 2004 ISBN 3-540-20983-2.s 43 - 71.
 • Bayer, Annette; Hansen, Lars Kr.; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles using chiral Ti(IV)Lewis acids. Tetrahedron: asymmetry 2002; Volum 13. ISSN 0957-4166.s 2407 - 2415.
 • Hansen, Lars Kr.; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Benzyl (1R*,3S*)-3,6-dihydro-3-methyl-1(landa)4,2-thiazine-2-carboxylate 1-oxide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2002; Volum E58. ISSN 1600-5368.s o165 - o166.
 • Hansen, Lars Kr.; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. (1R*,3R*,6S*)-3,6-Dihydro-3,6-dimethyl-2-(toluene-4-sulfonyl)-1(landa)4,2-thiazine 1-oxide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2002; Volum E58. ISSN 1600-5368.s o198 - o199.
 • Hansen, Lars Kr; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. exo-3,6-Dihydro-3-methyl-2-(toluene-4-sulfonyl)-1_4,2-thiazine 1-oxide.. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2001; Volum E57. ISSN 1600-5368.s o1109 - o1110.
 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Substrate Binding in the Asymmetric Dihydroxylation Reaction � Investigation of the Stereoselectivity in the Dihydroxylation of Cs-Symmetric Divinylcarbinol Derivatives.. European Journal of Organic Chemistry 2001. ISSN 1434-193X.s 1769 - 1780.
 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Highly enantioselective hetero Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles promoted by copper(II)- and zinc(II)-chiral bis(oxazoline) complexes. Tetrahedron: asymmetry 2001; Volum 12 (21). ISSN 0957-4166.s 2937 - 2939.
 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric N-sulfinyl dienophile Diels-Alder cycloadditions using chiral Ti(IV)-based Lewis Acids.. Tetrahedron Letters 2000; Volum 41. ISSN 0040-4039.s 3743 - 3746.
 • Henderson, RJ; Burkow, Ivan C.; Buzzi, M; Bayer, Annette. Effects of docosahexaenoic (22:6n-3), tetracosapentaenoic (24:5n-3) and tetracosahexaenoic (24:6n-3) acids on the desaturation and elongation of n-3 polyunsaturated fatty acids in trout liver microsomes.. Biochimica et Biophysica Acta 1998; Volum 1392. ISSN 0006-3002.s 309 - 319.
 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Bayer, Annette; Samulesen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The importance of residue W228 and Y233 in the metallo-beta-lactamase GIM-1. The Norwegian Biochemical Society (NBS) Contact Meeting 2014 2014-01-23 - 2014-01-26 2014.
 • Ove Alexander, Høgmoen Åstrand; Edvardsen, Kine Susann Waade; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette; Rongved, Pål. Compounds. 2013.
 • Kostenko, Nataliya; Bayer, Annette. Exploring New Routes to 2-Functionalised Phosphinines. Organic Days XXIII 2012-06-12 - 2012-06-15 2012.
 • Melnes, Silje; Gautun, Odd Reidar; Bayer, Annette. "Studies towards the synthesis of potential therapeutic agents against the hematologic cancer multiple myeloma. 18th International Conference on Organic Synthesis 2010-08-01 - 2010-08-06 2010.
 • Endeshaw, Molla; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of the N-sulfinyl dienophiles. CHIRALITY 2004, 16th International Symposium and Exhibits on Chirality 2004-06-11 - 2004-06-14 2004.
 • Endeshaw, Molla M; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of the N-sulfinyl dienophiles. Organisk Kjemisk Vintermøte 2003 2003-01-09 - 2003-01-12 2003.
 • Bayer, Annette. Asymmetric Hetero Diels-Alder Reactions of N-Sulfinyl Dienophiles Mediated by Chiral Lewis Acids.. 2002 ISBN 82-497-0074-0.
 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. N-Sulfinyl Compounds in Asymmetric Diels-Alder Reactions.. 16. Organisk kjemisk vintermøte 2001-01-11 - 2001-01-14 2001.
 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Enantioselective Diels-Alder Reactions of N-Sulfinyl Compounds Promoted by Chiral Ti(IV)-Based Lewis Acids.. 12. International Symposium on Homogenous Catalysis 2000-08-27 - 2000-09-01 2000.
 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. N-Sulfinyl Compounds in Catalytic Asymmetric Diels-Alder Reactions.. 14. Organisk kjemisk vintermøte 1999-01-07 - 1999-01-10 1999.
 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Catalytic Asymmetric Dihydroxylation of 1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-ol Derivatives. A Model for Kinetic Resolution.. 13. Organisk kjemisk vintermøte 1998-01-08 - 1998-01-11 1998.
 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Kinetic Resolution in the AD reaction. 12. Organisk kjemisk vintermøte 1997-01-09 - 1997-01-12 1997.
 • Henderson, RJ; Buzzi, M; Burkow, IC; Bayer, Annette; Park, MT. Inhibitory Effects of Long Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on the Desaturases and Elongases of Trout Liver Microsomes.. 4. International Congress on Essential Fatty Acids and Eicosanoids 1997-07-20 - 1997-07-24 1997.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no