Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Formidlingstjenester


Berg, Susanne M

Førstekonsulent
Formidlingstjenester

Funksjon
Informasjonskonsulent

Telefon
776 44613

Epost

Kontor/besøksadresse
Medisin og helsefagbygget
MH U7.232/Infotorget
Susanne.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Stillingsbeskrivelse

Ansatt i Seksjon for formidlingstjenester som er en del av fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet, og har et overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved fakultetet.


Jobber på Infotorget som er en del av seksjonen og hele fakultetets førstelinjetjeneste. Veileder og informerer studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere og besøkende/publikum generelt. Arbeidsoppgaver på infotorget er blant annet:

-  Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk, samt stemple rett kopi.

-  Publisere informasjon via Fronter, Fakultets – og Universitetstavla.

-  Ansvaret for informasjon/nyhetsspredning via Infoskjermene foreløpig ved Helsefak.

-  Uleie/ utlån av rom ved Helsefak samt postervegger.

-  Utstedelse av gjesteparkeringskort, ordne med tilganger for studenter og ansatte kort, samt administrere gjestekort.

-  Innlevering/utlevering etter avtale (hjemmeksamen, arbeidskravsbøker etc.).

-  Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjematur er tilgjengelig.

For mer beskrivelse, se Infotorgets hjemmesiden her


  Biografiske data

  Er utdannet allmennlærer, og har jobbet i barneskolen siden 2004. Tok etterutdanning i 2010. Begynte i seksjon for formidling v/ Infotorget høsten 2011.  Del på Facebook
  Forskning:
  Finn forsker
  Finn ekspertområde
  Finn forskningsprosjekter
  Finn forskningsgruppe

  Utdanning:
  Finn studieprogram
  Finn emne
  Finn yrke

  Formidling:
  Arrangementer
  Nyheter
  Nye doktorgrader - Munin
  Utstillinger
  Tromsø Museum - Universitetsmuseet
  Universitetsbiblioteket


  Om UiT:
  Organisasjonen
  Ledelse
  Kontakt
  Kart over campuser
  Ledige stillinger
  Fakta om UiT

  Cookies på uit.no

  Følg oss:

  Målgrupper:
  Høgskolen i Finnmarks gamle sider
  Media
  Næringsliv
  Skole
  Ansatte

  Logo for Universitetet i tromsø
  UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no