Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta


Bæck, Unn-Doris K.

Professor
Lærerut. og pedagogikk

Funksjon
Professor pedagogikk

Telefon
776 44367

Epost

Kontor/besøksadresse
Mellomvegen 110
TEO-H1 1.558
Portrett UiT aug 2013.jpg

Mobil privat
92468024

Alternativ Kontaktinfo

Kontoradresse: Teorifagbygget Breivika, Hus 1, 5. etasje, kontor 1.558


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser

utdanning og sosial ulikhet, foreldreinvolvering i skolen, frafall, ungdom, ung i nord


Forskningsprosjekter

RUR-ED Rural futures and the institutions of higher education - 2013-2014, SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Education, prosjektleder 

Indigenous peoples and multicultural societies”, 2010-2012, samarbeidsprosjekt mellom Senter for samiske studier (UiT) og University of Montana, USA, prosjektmedarbeider

“Prosjekt frafall. Forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger”, 2010-2014, Tromsø forskningsstiftelse/RDA Troms/Universitetet i Tromsø, prosjektleder

”Pre-project: Vocational education and training – challenges in the Northern context”, 2010-2011, Norges forskningsråd, prosjektleder

”Ungdom i Barents – arbeid og velferd”, 2005-2009, Norges forskningsråd, prosjektleder

”Learning environment and cultural encounters in school”, 2003-2008, Norges forskningsråd, prosjektleder

“Evaluering av prosjektet ”Minoritetsforeldre - en ressurs for barns læring i skolen””, 2005, Utdanningsdirektoratet, prosjektleder

”Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag”, 2003-2005, Norges forskningsråd, prosjektleder

”Den politiske og administrative toppledelsens engasjement for skolen og utdanningen i norske kommuner og fylkeskommuner”, 2003-2004, Kommunenes sentralforbund, seniorforsker 

”Fagopplæringen i arbeidslivet og Reform 94. Evalueringen av Reform 94", 1995-1996, Utdanningsdepartementet, forskningsassistent


Andre publikasjoner

Karlsen, UD, 2001: Ung i spenningens land. Analyser av preferanser knyttet til valg av utdanning, yrke og bosted blant nordnorsk ungdom. Upublisert doktorgradsavhandling, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Karlsen, UD, 1995: Valg av utdanning og yrke - et resultat av kulturell kapital eller rasjonelle kalkyler? En kvantitativ analyse av yrkesaspirasjoner, yrkesverdier og sosial ulikhet blant ungdom i Nord-Norge. Hovedfagsoppgave; Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø.


Hjemmesider


Arbeider i CRIStin

 • Bæck, Unn-Doris K.. Lærer-foreldre-relasjoner under press :. Barn 2013; Volum 31 (4). ISSN 0800-1669.s 77 - 87.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Sociology of Education: Outlines Towards a Diagnosis and Thoughts on Some Major Challenges. Scandinavian Journal of Educational Research 2012; Volum 56 (6). ISSN 0031-3831.s 659 - 669.s doi: 10.1080/00313831.2011.621137.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Refleksjoner om nordnorske utdanningsvalg. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 117 - 126.
 • Miljukova, Irina A.; Shvets, Larissa P.; Bæck, Unn-Doris K.. Coping with unemployment in rural and urban Karelia. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-157-8.s 151 - 167.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Unemployment, self-esteeem and the interplay between latent functions of unemployment. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-157-8.s 169 - 188.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Om sosiale prestasjonsforskjeller og den sosiale konstruksjonen av intelligente barn. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011; Volum 95 (6). ISSN 0029-2052.s 412 - 423.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. 'We are the professionals': a study of teachers' views on parental involvement in school. British Journal of Sociology of Education 2010; Volum 31 (3). ISSN 0142-5692.s 323 - 335.s doi: 10.1080/01425691003700565.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Parental involvement practices in formalized home-school cooperation. Scandinavian Journal of Educational Research 2010; Volum 54 (6). ISSN 0031-3831.s 549 - 563.s doi: 10.1080/00313831.2010.522845.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. From a distance. How Norwegian parents experience the encounters with school. International Journal of Educational Research 2009; Volum 48 (5). ISSN 0883-0355.s 342 - 351.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Kjønnsforskjeller og yrkespreferanser: Opprettholdelsen av kvinners kulturelle mandat. Tidsskrift for ungdomsforskning 2006; Volum 6 (1). ISSN 1502-7759.s 47 - 66.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. School as an arena for activating cultural capital. Understanding differences in parental involvement in school. Nordisk Pedagogik 2005; Volum 25 (3). ISSN 0901-8050.s 217 - 228.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Preferanser og grunnlag for valg - sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne. Sosiologisk Årbok 2004 (2). ISSN 0808-288X.s 87 - 116.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. The urban ethos. Locality and youth in North Norway. Young - Nordic Journal of Youth Research 2004; Volum 12 (1). ISSN 1103-3088.s 31 - 47.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Some things never change: Youth and occupational preferences. Acta Sociologica 2001; Volum 44 (3). ISSN 0001-6993.s 243 - 255.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Om 'guttongan' på kaia og valgfriheten i det moderne. Sosiologisk Tidsskrift 2000; Volum 8 (2). ISSN 0804-0486.s 109 - 124.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Et forsvar for den moderniserte nordlending. 1998 ISBN 82-417-0893-9.s 132 - 146.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Utdanning, modernisering og sosial identitet blant ungdom i Nord-Norge. Sosiologisk Tidsskrift 1996; Volum 3 (4). ISSN 0804-0486.s 183 - 196.
 • Bæck, Unn-Doris K.; Paulgaard, Gry. Rural futures? Finding one’s place within changing labour markets. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-157-8.s 189 - 216.
 • Paulgaard, Gry; Bæck, Unn-Doris K.. Skolekutt på distriktsungdommens skuldre. Bladet Nordlys 2013.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Explaining regional differences in dropout rates in Norway. Nordic Educational Research Association, annual congress 2013-03-06 - 2013-03-09 2013.
 • Bæck, Unn-Doris K.. ”Strain and stress in parent-teacher relations”. International Conference on Teachers and School Administrators: Demand-Supply and Monitoring Policies 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Frafall: Har sted betydning? På hvilken måte påvirker bosted muligheten for å gjennomføre videregående opplæring?. Veilederforum.no 2013.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Unemployment and self-esteem. Youth in crisis? Linking research, policy and practice. Research network "Youth and Generation", MidTerm Conference 2012 2012-09-20 - 2012-09-23 2012.
 • Bæck, Unn-Doris K.; Paulgaard, Gry. Rural futures! Young people in the Barents Region. Visionary Arctic 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.
 • Bæck, Unn-Doris K.; Paulgaard, Gry. Choices, opportunities and coping in the face of unemployment. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-157-8.s 9 - 21.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Presentasjon av "Prosjekt frafall. Forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger". Fellessamling, Karriere Troms 2011-03-31 - 2011-03-31 2011.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Frafallet i nord. Årsmøte Oljeindustriens landsforening 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Introduction to the research seminar "Rural Futures? Issues on Youth, Education and Rurality". Rural Futures? Issues on Youth, Education and Rurality 2011-10-24 - 2011-10-24 2011.
 • Bæck, Unn-Doris K.. Issues on high school dropout among Saami students. Indigenous rights, politics and the understanding of self-determination 2010-11-03 - 2010-11-03 2010.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Paulgaard, Gry. Youth in Barents – possibilities and challenges. Arctic Frontiers 2010-01-25 - 2010-01-29 2010.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. From a distance. How Norwegian experience their encounters with school. 2009 AERA Annual Meeting 2009-04-13 - 2009-04-17 2009.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Anmeldelse av boken ”Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur” av Åse Strandbu og Tormod Øia (red.). Sosiologisk Tidsskrift 2008; Volum 16 (2). ISSN 0804-0486.s 196 - 198.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Foreldreinvolvering i skolen. Delrapport fra forskningsprosjektet ”Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school". 2007 ISBN 978-82-7697-239-9.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Young people in the Barents region – work and welfare. 5th International Conference on Youth Research in Karelia 2006-09-01 - 2006-09-05 2006.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Cultural meetings in school – power and inferiority. ECER 2006 European Conference on Educational Research 2006-09-13 - 2006-09-16 2006.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Parental involvement in lower secondary school among parents with different social and cultural capital in Norway. International Network of Scholars’ Roundtable 2006-04-07 - 2006-04-07 2006.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Paulgaard, Gry. Young people’s living conditions. Barents Euro-Arctic Seminar "Youth in the Barents Region - a lottery win or bad luck?" Part 1 2006-08-27 - 2006-08-29 2006.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Parents’ role in education. 5th International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) 2005-09-14 - 2005-09-17 2005.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Parental involvement in lower secondary school. Findings from Norway. European Conference on Educational Research 2005-09-07 - 2005-09-10 2005.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Befolkningen og fastlegeordningen: Forventninger og fornøydhet. 2005 ISBN 82-7697-201-2.s 91 - 109.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Abelsen, Birgit; Moilanen, Mikko Antti. Innledning. 2005 ISBN 82-7697-201-2.s 13 - 28.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Abelsen, Birgit. Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag. Sluttrapport. 2005 ISBN 82-7697-201-2.s 13 - 28.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Kileng, Inger Marie. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen". 2005.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Learning environment and cultural encounters in school. Presentation of a new study of parental involvement in lower secondary school. NFPF/NERA Congress 2004-03-11 - 2004-03-13 2004.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Ringholm, Toril M. Skole og utdanning på dagsordenen? En undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale toppledere sin oppmerksomhet om innholdet i skole og utdanning. 2004.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Ung i spenningens land. Analyser av preferanser knyttet til valg av utdanning, yrke og bosted blant nordnorsk ungdom. 2002.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Skinningsrud, Tone; Fagerheim, Johannes. Fagopplæringen i arbeidslivet og Reform 94. Aktører og tiltak for å fremskaffe læreplasser. Tredje delrapport i evalueringen av Reform 94. 1995.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Bjørnåvold, Jens. Fagopplæringen i arbeidslivet og Reform 94. Andre delrapport i evalueringen av Reform 94. 1995.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen. Valg av utdanning og yrke - et resultat av kulturell kapital eller rasjonelle kalkyler? En kvantitativ analyse av yrkesaspirasjoner, yrkesverdier og sosial ulikhet blant ungdom i Nord-Norge. 1995.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no