Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Utfasing av 'Aktiviteter' på uit.no

Alle aktiviteter skal nå inn på Tavla

På uit.no har det vært mulig å legge inn arrangementer, kurs, konferanser osv. under menypunktet 'Aktiviteter' på enhetenes hjemmeside. Denne skal nå fases ut, og alle arrangementer skal legges inn på Tavla (uit.no/tavla eller menypunktet Tavla på enheten). Forskjellen på aktiviteter og arrangementer på Tavla har vært minimale, og fordelene med aktiviteter (f.eks en modul for påmelding) har blitt overført til tavla-arrangementer.

Hensikten nå er å få alle aktiviteter som foregår på UiT over til én kanal, slik at det er lettere både for brukere og arrangører å forholde seg til nettsidene. Aktiviteter som allerede er laget blir liggende, men det er ikke mulig å opprette nye. Det kan derimot være hensiktsmessig å slette nyopprettede aktiviteter, og heller opprette de under tavla. Men ikke gjør dette hvis dere allerede har startet med en påmeldingsmodul, det er ikke mulig å flytte påmeldte fra en aktivitet over til et Tavla-arrangement.

Spørsmål kan rettes til Lars Nordmo på Avd. for kommunikasjon- og samfunnskontakt.
Aktiviteter ved Det juridiske fakultet

Fakultetet har aktive forskningsmiljø innenfor de ulike fagdisiplinene i rettsvitenskap. Nordområdene står sentralt i vår forskning, og nordområderett (miljø- og havrett i nordområdene, same- og urfolksrett og fiskerirett) er vårt satsingsområde.

For å styrke forskningssamarbeidet er det også etablert flere forskergrupper ved fakultetet. I relasjon til disse arrangeres det ved Fakultetet seminarer, konferanser m.m.Avsluttede aktiviteter

Tittel Avsl. dato Sted
INVITASJON TIL SEMINAR OM INTERNASJONALE DOMSTOLER OG DERES BETYDNING FOR NORSK RETTSLIV 19.04.2013 Auditorium 1, Teorifagbygget, UiT
Child Law conference 25.01.2013
Gjesteforelesning - “A human right to a clean environment” 22.01.2013 Rom 1.343, Hus 1
Exclusive EU seminar on "Future Fisheries" in Brussels 03.10.2012 Norway House, Rue Archimède 17


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no