Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
NAFKAM

Utfasing av 'Aktiviteter' på uit.no

Alle aktiviteter skal nå inn på Tavla

På uit.no har det vært mulig å legge inn arrangementer, kurs, konferanser osv. under menypunktet 'Aktiviteter' på enhetenes hjemmeside. Denne skal nå fases ut, og alle arrangementer skal legges inn på Tavla (uit.no/tavla eller menypunktet Tavla på enheten). Forskjellen på aktiviteter og arrangementer på Tavla har vært minimale, og fordelene med aktiviteter (f.eks en modul for påmelding) har blitt overført til tavla-arrangementer.

Hensikten nå er å få alle aktiviteter som foregår på UiT over til én kanal, slik at det er lettere både for brukere og arrangører å forholde seg til nettsidene. Aktiviteter som allerede er laget blir liggende, men det er ikke mulig å opprette nye. Det kan derimot være hensiktsmessig å slette nyopprettede aktiviteter, og heller opprette de under tavla. Men ikke gjør dette hvis dere allerede har startet med en påmeldingsmodul, det er ikke mulig å flytte påmeldte fra en aktivitet over til et Tavla-arrangement.

Spørsmål kan rettes til Lars Nordmo på Avd. for kommunikasjon- og samfunnskontakt.
Undervisning og faglig aktivitet

En del av NAFKAMs oppdrag er å spre forskningsbasert kunnskap om hva alternativ behandling er, om forskning på det, samt om utfordringene ved sikkerhet i bruken av det. NAFKAM ønsker med dette å bidra til økt kunnskap hos helsefagarbeidere, forskere og alternative behandlere.

 NAFKAM har arrangert og medvirket i kurs, konferanser og workshops, både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene.

NAFKAM har jevnlig kontakt med internasjonale forskningsmiljøer innen helsebehandling, de norske medisinske fakulteter og ulike helsefagutdanninger på Høgskole- og Universitetsnivå samt de alternative behandlernes fagorganisasjoner.

NAFKAM underviser også jevnlig studenter ved Universitetet i Tromsø.  Sammen med SABORG arrangerer NAFKAM relevante kurs i forskning for alternative behandlere.

Generelt om innholdet i NAFKAMs tilbud
Vanlige temaer og spørsmål som belyses av NAFKAM i undervisning og faglig aktivitet, er:

  • Hvilke behandlingsmetoder brukes oftest i Norge, og hvilke lidelser og plager brukes de vanligvis ved?
  • Hva sier forskningen om behandlingenes virkningsmekanismer og effekt?
  • Hva vet vi om bivirkninger og interaksjoner mellom legemidler og urter/kosttilskudd
  • Hvordan bruker nordmenn alternativ behandling i dag? På hvilke måter praktiseres alternativ behandling i Norge i dag?
  • Hvordan er brukerne av alternativ behandling juridisk beskyttet?
  • Er pasienten i trygge hender? Hvem kan ”ta syke i kur”? Hvem kan utføre alternativ behandling?
  • Hvorfor bruker noen pasienter alternativ behandling?
  • Utfordringer når alternativ behandling brukes av alvorlig syke/ kronikere
  • Utfordringer og muligheter ved forskning og forskningsmetoder på alternativ behandling

Andre kurs og konferanser
Klikk her for å finne en liste over konferanser og seminarer vedrørende forskning på alternativ behandling rundt omkring i verden.

Forestående aktiviteter

Tittel Dato Frist pmld. Sted
Kontaktskjema RESF 07.03.12 31.12.23


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no