Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, KVINNFORSK


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Metodologi og kjønn - hvor står vi - hvor går vi? Hva lærte vi av fjoråret og hvor får vi nå?

Siri Gerrard, professor i Kjønnsforskning, Kvinnforsk, UiT

Torsdag 19. januar 2012; 14.15-16.00
Øvre Lysthus, 2 etasje møterommet

Seminarrekken som begynte for ett år siden har berørt mange temaer. Det gjelder problemstillinger og metodologiske utfordringer i studier av bl.a. kjønn og språk, kjønn og interseksjonalitet, kjønn og materialitet, kjønn i et nord-sør perspektiv, kjønn i historisk forskning, kjønn og kildekritikk i samisk forskning samt kjønn og fortolkninger i dagens, gårsdagens og oldtidens litteratur og dramaer. Bruk av film i kjønnsforskning, kjønn og sikkerhet og hvordan fortolke og forstå kjønn i sosialisering og dagliglivets praksiser er også blitt problematisert.

Noen av disse problemstillingene samt nye problemstillinger vil bli diskutert videre i året som kommer. Det første seminaret i 2012 har som mål å gå gjennom noen av de metodologiske utfordringene som er blitt berørt i året som har gått. Disse vil bli knyttet an til noen av de grunnleggende perspektivene som feministiske forskning i Tromsø miljøet og mer generelt innebærer. På denne måten håper vi å få fram kontinuitet og brudd samt bygge bro mellom fjorårets og årets seminarrekke.

Seminaret inngår som en del av ei seminarrekke som vil finne sted cirka annenhver torsdag gjennom hele 2012. Programmet for 2012 finner du her


Starter: 19.01.2012 14.15
Slutter: 19.01.2012 16.00
Sted/lokale: Tromsø
By: Øvre Lysthus, Møterommet 2. etasje


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no